ČSÚ zveřejnil první technické charakteristiky domů

29. dubna 2022

ČSÚ dnes zveřejnil základní technické charakteristiky domů vyplývající ze Sčítání 2021. Zveřejněny byly výsledky za domy podle materiálu nosných zdí, způsobu odvádění odpadních vod a vybavení výtahem. Data jsou dostupná za všechny základní územní úrovně až do obcí a městských částí, resp. obvodů.

Podle výsledků Sčítání 2021 byly nejrozšířenějšími materiály nosných zdí domů v České republice kámen, cihly, tvárnice a jejich vzájemné kombinace, které se vyskytovaly u 87,7 % domů se zjištěným materiálem. Ze zveřejněných údajů dále vyplývá, že přípojku na kanalizační síť mělo již 62,3 % všech domů se zjištěným způsobem odvádění odpadních vod. Vlastní čističku odpadních vod využívalo téměř 80 tisíc domů v Česku. Výtahem bylo vybaveno více než 61 tisíc domů, což ale odpovídalo jen 2,7 % domovního fondu se zjištěnou vybaveností výtahem.

Veškeré dosud zveřejněné výsledky za domy včetně tabulek a kartogramů do úrovně krajů jsou uvedeny na webu www.scitani.cz, podrobnější údaje pak ve Veřejné databázi ČSÚ.