Československé sčítání lidu 1980

Čtvrté poválečné sčítání se konalo 1. listopadu 1980. V podstatě se nelišilo od sčítání uskutečněného v roce 1970. Za nové lze považovat prohloubení dat o plodnosti žen, třídění základních sídelních jednotek podle typů a velikosti a také směrové zpracování dat o dojížďce do zaměstnání. Významnější bylo zpracování informací o nedostatku bytů jednotným způsobem až do úrovně jednotlivých měst.

Více na webu ČSÚ.

Československé sčítání lidu 1980