Československé sčítání lidu 1970

Sčítání lidu 1970 se uskutečnilo k 1. prosinci 1970. Se sčítáním lidu 1970 bylo spojeno též výběrové šetření u 2 % všech domácností – mikrocenzus, jehož základním cílem bylo zjišťování diferenciace v příjmové úrovni různých skupin domácností a postižení některých dalších stránek jejich životní úrovně.

Více na webu ČSÚ.

Československé sčítání lidu 1970