Bez údajů ze sčítání se kvalitní oficiální statistika neobejde

 

  • Počet obyvatel zjištěný při sčítání je základem pro bilance obyvatel.
  • Sčítání umožňuje pravidelnou kalibraci demografické statistiky.
  • Cenzus poskytuje podklady pro hodnocení dlouhodobého vývoje obyvatelstva, struktury osídlení, migrace, struktury domácností a domovního i bytového fondu na podkladě údajů metodicky srovnatelných s předchozími sčítáními.
  • Sčítání je jedním z hlavních pilířů národní statistiky jako celku. Je základem pro průběžnou demografickou statistiku narození a úmrtí, vycházejí z něho ostatní sociální statistiky.
  • Zásadní význam má cenzus např. při tvorbě generačních prognóz, díky němu lze lépe plánovat důchodové pojištění.