Uživatelské úlohy

 

Metapopis geodat ČSÚ pro uživatele

Popisy datových sad, aktuálnosti, kvality, autorství, podmínek k poskytnutí, kontakty - zde , která jsou doplněna katalogem geografických produktů - zde.

Metodická dokumentace a jednotlivé metodické listy k územním prvkům a jejich vlastnostem - zde.

________________________________________________________________________________________________

Úřady obcí - Ověření budov a adres pro účely přípravy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Komunikační kanál obcí pro stahování údajů o vybraných budovách a adresách evidovaných ve statistickém Registru sčítacích obvodů a budov (RSO), které jsou určeny k ověření referenčních, popisných a lokalizačních údajů u editora (reklamace). RSO je aktualizováno mj. prostřednictvím přímého napojení na základní registr Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). Vychází se z ustanovení zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 4 a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v pozdějším znění, § 9 a § 20a.

Rozesílání dopisu na obce bylo zahájeno 6. května 2019 a rozesílání bylo ukončeno 24. června 2019.

Nejčastější dotazy k ověřování - zde

________________________________________________________________________________________________

Stavební úřady - Došetřování TEA stavebních objektů v rámci územní přípravy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Informační podpora stavebních úřadů a obcí s působností obecného stavebního úřadu zapojených do spolupráce na došetřování technickoekonomických atributů (TEA) stavebních objektů v archivech obecných stavebních úřadů (OSÚ), které probíhá v období od července 2019 do června 2020.

Nejčastější dotazy k metodice zápisu TEA

Nejčastější dotazy k financování došetřování TEA

Nejčastější dotazy k personálnímu a organizačnímu zajištění

_______________________________________________________________________________________________

Obce s rozšířenou působností - Harmonizace základních sídelních jednotek v rámci územní přípravy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021

Komunikační kanál obcí s rozšířenou působností pro stahování geodat. Zde je možné stahovat sady geodat za jednotlivé správní obvody obcí s rozšířenou působností pro potřeby tzv. druhé etapy Harmonizace základních sídelních jednotek, která se týká všech obcí s rozšířenou působností vyjma krajských měst a Prahy.

_______________________________________________________________________________________________

Vstupem do Databáze iRSO můžete využívat následující služby statistického územního registru RSO:

Budovy, adresy
Na základě zadané adresy budovy nebo přímo kódu budovy uživatel ve výsledku vyhledávání najde informace:

- o hlavní a vedlejších adresách budovy;
- příslušnost budovy k nadřazeným územním celkům či k vybraným správním úřadům;
- převažující využití budovy (bytové či nebytové);
- technické parametry budov (počet podlaží, období výstavby, vytápění atd.) - k tisku report Detail budovy;
- nepřímou lokalizaci budovy pomocí názvu mapového podkladu, katastrálního území a parcely;
- přímou lokalizaci budovy (tlačítko Mapa umožňuje spuštění speciální mapové služby, která využívá publikování dat ČSÚ nad mapovými podklady Zeměměřického úřadu, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního);

Převodník budov, adres
Převodník budov, adres pomocí jednoznačných identifikátorů (kódů), které jsou vedeny v informačních systémech ČSÚ, ČÚZK a Ministerstva vnitra ČR.

Územní prvky, evidenční jednotky a jejich vlastnosti (atributy)

Uživatel na základě zadání názvu či kódu prvku vyhledává příslušný územní celek (např. obec), který se skládá z podřízených jednotek (např. městský obvod/městská část, část obce, katastrální území, základní sídelní jednotka, statistický obvod aj.) a který je zařazen (vazbou) do nadřízených jednotek (např. okresu, POÚ, ORP, kraje). Každý územní celek je popsán základními charakteristikami (např. typ obce, výměra, počet obyvatel).
Dále je k dispozici:
• prohlížení seznamu budov, které se v územním celku nacházejí (např. v katastrálním území);

• stahování analytických přehledů/reportů (Územní struktura obce, Územní struktura městského obvodu/městské části statutárního města, Územní struktura katastrálního území, Popis základní sídelní jednotky, Popis statistického obvodu, Budovy s přiděleným číslem a hlavní adresou za část obce díl, Budov za katastrální území, Budovy v ulici a veřejném prostranství) - formáty PDF, případně XML;

• stahování exportů územních číselníků či multičíselníku statistických obvodů zahrnující vazby na všechny územní celky (tzv. Statistický obvod - úplná struktura) - dBase IV (DBF);

odkaz Mapa umožňuje spuštění speciální mapové služby, která využívá publikování popisných a geografických dat ČSÚ nad státním mapovým dílem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Územní působnost úřadů
Služba prohlížení územní působnosti vybraných úřadů s propojením na budovy, které leží v obvodu jejich územní působnosti, a s odkazem do mapového okna.

Stavební úřady

Finanční úřady

Matriční úřady

Podpora třídění zákazníků dle jejich kontaktních adres s PSČ
Tématická mapová vrstva PSČ odvozená z atributu dominantního (převažujícího) poštovního směrovacího čísla na území statistického obvodu, vypočteného ze zaevidovaných budov s PSČ na daném území.

Mapové projekty

____________________________________________________________________________________