Ověření budov a adres RSO v roce 2019

 

Obracíme se na Vás jménem Českého statistického úřadu se žádostí o spolupráci při územní přípravě nadcházejícího sčítání lidu, domů a bytů (dále jen "Sčítání"), které se uskuteční na jaře roku 2021.

Sčítání 2021 přinese jedinečný a komplexní zdroj dat o obyvatelstvu, domovním a bytovém fondu či domácnostech ve velkém územním detailu. Tyto údaje mohou významně pomoci primátorům, starostům, radám či zastupitelstvům obcí v rozhodování a přispět tak k jejich budoucímu rozvoji. Společným zájmem je, aby sběr údajů od obyvatel proběhl hladce a výsledky Sčítání byly maximálně úplné a kvalitní. V rámci přípravných prací jsme proto připravili postupy pro zpřesnění evidence a identifikace budov a jejich adres.

Obec je, v souladu s ustanovením § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, editorem údajů v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Tyto údaje využívá ve své činnosti a při plnění svých úkolů také Český statistický úřad (§ 9 a § 20a zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů).

Součinnost ze strany obce spočívá v důkladném ověření a opravě nekonzistentních nebo doplnění neúplných údajů, které bez této součinnosti nelze provést. V případech, ve kterých se jedná o budovy/stavební objekty spadající do agendy stavebního řádu, doporučujeme spolupráci s místně příslušným stavebním úřadem.

Věcně příslušným pracovištěm ČSÚ, které bude zpracovávat výsledky ověření, je odbor statistických registrů, oddělení statistických územních jednotek v Pardubicích, které spravuje agendu statistického Registru sčítacích obvodů a budov (dále RSO). Příslušný pokyn k ověřování budov a adres je přiložen na konci této stránky.

 

Jméno a kontaktní údaje osoby, která bude naši žádost vyřizovat a se kterou budeme v této věci komunikovat, nám sdělte prosím obratem.

Výsledky ověření (tabulka či soubor) se zasílají na speciální mail revize@czso.cz nebo do datové schránky ČSÚ nebo na poštovní adresu kontaktního pracoviště nejpozději do:

č. j. 1612/2019 - 30. června 2019;

č. j. 1613/2019 - 30. června 2019;

č. j. 1614/2019, 1615/2019 - 31. srpna 2019;

č. j. 1620/2019 až 1644/2019 - 31. srpna 2019;

č. j. 1616/2019, 1617/2019 - 31. srpna 2019;

 

KONTAKTY

Speciální emailová adresa úlohy:

revize@czso.cz

Poštovní adresa:

Český statistický úřad

Registr sčítacích obvodů a budov

V Ráji 872

531 53  Pardubice

Telefon pro agendu registru: 466 743 461

Fax: 466 743 439

ID datové schránky: 2gfaasy; v záhlaví odpovědi uveďte prosím „Ověření 2019 - Pardubice“

 

Ke stažení dotčené budovy a adresy dle obcí - zde.

Obce jsou tříděny dle názvů v abecedním pořadí do adresářů A až Ž. Rozsah adresářů je možné nastavit na dolní liště (na 30). Název souboru začíná názvem obce a jednoznačně je obec identifikována připojeným 6místným kódem. Název souboru končí písmenem A, což je označení tabulky adres, nebo písmenem B, což je označení tabulky budov k ověření.

 

Příslušný Pokyn k ověření územních identifikací budov a adres - ke stažení zde

  • Pokyn k ověření územních identifikací budov a adres 2019