e-Katalog geografických produktů RSO

 

e-Katalog poskytuje vybrané metadatové a obrazové údaje o geografických produktech Registru sčítacích obvodů a budov. Zahrnuje popisy základních geografických vrstev územní, správní, sídelní a statistické struktury státu,  budov a vchodů k bytům, adres a ulic, dále popisy kombinovaných produktů, mapových kompozic a jiných. Katalog je podporou přípravy sčítání a činnosti Informačního servisu; na vyžádání je poskytován externím uživatelům.

Geografické produkty RSO jsou vydávány ve čtvrtletních intervalech a jsou poskytovány odběratelům prostřednictvím Informačních služeb úřadu dle platného ceníku.