Nejčastější dotazy k ověřování budov a adres 2019

 

Obdrží obec finanční kompenzaci výdajů vynaložených na ověřování referečních údajů za vybrané budovy a adresy?

Požadovaná spolupráce obcí při ověření územních identifikací vybraných stavebních objektů a adres vyplývá ze zákonné povinnosti obce jakožto editora těchto referenčních údajů v RÚIAN podle § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. ČSÚ v tomto směru jedná plně v souladu s § 5 odstavcem 2 tohoto zákona, když vznáší oprávněnou pochybnost o správnosti referenčních údajů. ČSÚ proto nepředpokládá financování plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona.

S finanční kompenzací výdajů obcí se však počítá pro jejich další činnosti v rámci územní přípravy sčítání: jednak při spolupráci vybraných měst na harmonizaci základních sídelních jednotek, jednak při došetřování vybraných nereferenčních technickoekonomických atributů stavebních objektů na stavebních úřadech.

Co se rozumí typem domovního čísla s hodnotou 1 a s hodnotou 2, které jsou uvedeny v zaslané tabulce budov, adres?

Typem čísla domovního s hodnotou 1 se rozumí označení, že se jedná o číslo popisné; v případě typu 2 se jedná o číslo evidenční.

Jak se úpravy údajů o budovách, adresách zapisují do ISÚI?

Dotaz míří na správce uvedeného informačního systému územní identifikace a tím je Český úřad zeměměřický a katastrální.