Gender: Odkazy - Odkazy na další zdroje dat a informací z oblasti genderu

 

Zkratka instituce
Název instituce
Odkaz na www stránky
Genderová problematika
EHK OSN (UN ECE)
Evropská hospodářská komise OSN
MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Rovnost žen a mužů, Seznam kontaktních pracovníků ke genderové problematice na ministerstvech, Příjmy a životní úroveň, Informační systém o průměrném výdělku MPSV ČR
MF
Ministerstvo financí ČR
Genderový budgeting, Konvergenční program ČR
ÚZIS ČR
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Genderová data, Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace, Světové šetření o zdraví (WHS), Ročenky
MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Genderová data, Školní matrika, Ročenky
VÚPSV ČR
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ČR
Genderová data
ČSŽ
Český svaz žen
Genderové projekty, publikace


Odkazy na publikace a další www-stránky s genderovými informacemi a daty:


Oblast
Název publikace, prezentace na internetu
Odkaz na www stránky
Genderová problematika
Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti
Základní demografické údaje
Základní demografické údaje
Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti
Souhrnné informace o obyvatelstvu
Podrobnější demografické údaje
Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti
Statistická ročenka ČR
Podrobnější demografické údaje
Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti
Cizinci v České republice
Demografické, ekonomické a sociální statistiky za cizince na území ČR
Zdraví
Souhrnné informace o obyvatelstvu
Podrobnější údaje za zdravotní statistiku
Vzdělání
Výsledky ad hoc modulu 2003 o celoživotním vzdělávání v roce 2003
Ženy a muži ve formálním, neformálním a informálním vzdělávání
Práce a mzdy
Vztah rodinného a pracovního života podle výsledků ad hoc modulu 2005 výběrového šetření pracovních sil
Propojení informací z oblastí rodi a domácností a problematiky zaměstnanosti
Práce a mzdy
Trh práce v ČR za roky 1993-2013
Výsledky výběrového šetření pracovních sil
Sociální zabezpečení
Vybrané údaje o sociálním zabezpečení
Genderová data za oblast sociálního zabezpečení
Veřejný život a rozhodování
Volební statistiky ČSÚ
Data za kandidující a zvolené v jednotlivých typech voleb
Věda, technologie, informační společnost
Ukazatele výzkumu a vývoje
Genderová data za výzkum a vývoj
Věda, technologie, informační společnost
Informační a komunikační technologie v domácnostech a jejich využívání jednotlivci
Genderová data za uživatele počítače a internetu
Všechny uvedené oblasti
Ženy a muži v datech 2014
Základní genderové informace za výše uvedené oblasti – tabulky, grafy, komentáře
Všechny uvedené oblasti
Zaostřeno na ženy a muže
Podrobnější genderové informace za výše uvedené oblasti, tabulky, grafy