Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2014

 
Kód: 062004-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Romana Lojková
E-mail: romana.lojkova@czso.cz

Publikace ke stažení
ÚVOD Word PDF
Základní informace o šetření
Dotazník (sledované ukazatele)
Technické poznámky k publikovaným údajům
Definice a vysvětlivky k jednotlivým sledovaným ukazatelům
HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PDF
Informační a komunikační technologie v českých domácnostech
Využití vybraných informačních a komunikačních technologií jednotlivci
Činnosti prováděné jednotlivci na internetu
Nakupování přes internet
Přístup a připojení k internetu prostřednictvím mobilních a přenosných zařízení
Využívání internetových úložišť

TABULKOVÁ ČÁST
Domácnosti s vybranými Informačními a komunikačními technologiemi
Jednotlivci využívající vybrané infromační a komunikační technologie
Činnosti prováděné jednotlivci na internetu
Nakupování přes internet
Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Využívání internetových úložišť
Počítačové dovednosti jednotlivců
DOTAZNÍK PDF
Archiv:
 • rok 2022  |  2022
 • rok 2021  |  2021
 • rok 2020  |  2020
 • rok 2019  |  2019
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 02.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.