Zahraniční obchod České republiky - leden 2010

 
Kód: w-6001-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný komentář Word PDF
Graf 1 - Zahraniční obchod (obrat, vývoz, dovoz, bilance) Excel
Graf 2 - Meziroční změny vývozu a dovozu Excel
Graf 3 - Bilance podle tříd SITC, rev. 4 Excel
Graf 4 - Struktura vývozu a dovozu podle skupin zemí Excel
Mapa 1 - Zahraniční obchod se sousedními zeměmi Word PDF
Tabulka 1 - Zahraniční obchod (obrat, vývoz, dovoz, bilance) Excel PDF
Tabulka 2 - Zahraniční obchod v mil. Kč, EUR, USD Excel PDF
Tabulka 3a - Zahraniční obchod podle skupin zemí (obrat, vývoz, dovoz) Excel PDF
Tabulka 3b - Zahraniční obchod podle skupin zemí (bilance, krytí dovozu vývozem v %) Excel PDF
Tabulka 4a - Vývoz a dovoz podle vybraných zemí Excel PDF
Tabulka 4b - Bilance podle vybraných zemí Excel PDF
Tabulka 5 - Struktura zahraničního obchodu podle tříd SITC, rev. 4 Excel PDF
Tabulka 6a - Zbožová struktura vývozu podle oddílů SITC, rev. 4 Excel PDF
Tabulka 6b - Zbožová struktura dovozu podle oddílů SITC, rev. 4 Excel PDF
Tabulka 6c - Zbožová struktura bilance podle oddílů SITC, rev. 4 Excel PDF
Tabulka 7 - Indexy vývozu a dovozu v běžných a stálých cenách Excel PDF
Tabulka 8 - Vývoz podle jednotlivých krajů Excel PDF
Tabulka 9 - Struktura zahraničního ochodu podle tříd SITC, rev. 4 za leden až březen 2009 Excel PDF
Tabulka 10 - Struktura zahraničního ochodu podle tříd SITC, rev. 4 za duben až červen 2009 Excel PDF
Tabulka 11 - Struktura zahraničního ochodu podle tříd SITC, rev. 4 za leden až červen 2009 Excel PDF
Tabulka 12 - Struktura zahraničního ochodu podle tříd SITC, rev. 4 za červenec až září 2009 Excel PDF
Tabulka 13 - Struktura zahraničního ochodu podle tříd SITC, rev. 4 za leden až září 2009 Excel PDF
Tabulka 14 - Struktura zahraničního ochodu podle tříd SITC, rev. 4 za říjen až prosinec 2009 Excel PDF
Tabulka 15 - Struktura zahraničního ochodu podle tříd SITC, rev. 4 za leden až prosinec 2009 Excel PDF
Seskupení zemí Word PDF
Třídy SITC, rev. 4 Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.03.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.