Zahraniční obchod České republiky - září 2013

 
Kód: e-6001-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Graf 1 - Obchodní bilance v jednotlivých měsících Excel
Graf 2 - Obchodní bilance od počátku roku Excel
Graf 3 - Meziroční změny vývozu a dovozu Excel
Graf 4 - Vývoz do vybraných států Excel
Graf 5 - Dovoz z vybraných států Excel
Mapa 1 - Zahraniční obchod se sousedními zeměmi Word PDF
Tabulková část
1.1 Zahraniční obchod v mil. Kč, EUR, USD Excel PDF
2.1 Zahraniční obchod (obrat, vývoz, dovoz, bilance) Excel PDF
3.1 Zahraniční obchod se sousedními státy Excel PDF
3.2 Obrat podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.3 Vývoz podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.4 Dovoz podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.5 Obchodní bilance podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.6 Krytí dovozu vývozem v % podle teritoriálního hlediska Excel PDF
4.1 Hlavní zahraničněobchodní partneři Excel PDF
4.2 Vývoz do vybraných států Excel PDF
4.3 Dovoz z vybraných států Excel PDF
4.4 Obchodní bilance s vybranými státy Excel PDF
5.1 Zahraniční obchod podle tříd SITC Excel PDF
5.2 Zahraniční obchod podle tříd SITC a teritoriálního hlediska Excel PDF
6.1 Vývoz podle oddílů SITC Excel PDF
6.2 Dovoz podle oddílů SITC Excel PDF
6.3 Obchodní bilance podle oddílů SITC Excel PDF
7.1 Indexy vývozu a dovozu v běžných a stálých cenách Excel PDF
8.1 Dlouhodobý vývoj zahraničního obchodu Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.