Zahraniční obchod České republiky - leden až únor 2010

 
Kód: w-6001-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@csu.gov.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF
Graf 1 - Zahraniční obchod (vývoz, dovoz, bilance) Excel
Graf 2 - Meziroční změny vývozu a dovozu Excel
Graf 3 - Bilance podle SITC Excel
Graf 4 - Vývoz a dovoz podle skupin zemí Excel
Mapa 1 - Zahraniční obchod se sousedními zeměmi Word PDF
Tabulka 1 - Zahraniční obchod (obrat, vývoz, dovoz, bilance) Excel PDF
Tabulka 2 - Zahraniční obchod v mil. Kč, EUR, USD Excel PDF
Tabulka 3a - Zahraniční obchod podle skupin zemí (obrat, vývoz, dovoz) Excel PDF
Tabulka 3b - Zahraniční obchod podle skupin zemí (bilance, krytí dovozu vývozem v %) Excel PDF
Tabulka 4a - Vývoz do vybraných zemí Excel PDF
Tabulka 4b - Dovoz z vybraných zemí Excel PDF
Tabulka 4c - Bilance s vybranými zeměmi Excel PDF
Tabulka 5 - Zahraniční obchod podle tříd SITC Excel PDF
Tabulka 6a - Vývoz podle oddílů SITC Excel PDF
Tabulka 6b - Dovoz podle oddílů SITC Excel PDF
Tabulka 6c - Bilance podle oddílů SITC Excel PDF
Tabulka 7 - Indexy vývozu a dovozu v běžných a stálých cenách Excel PDF
Seskupení zemí Word PDF
Klasifikace SITC Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.04.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.