Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - červen 2019

 
Kód: 241013-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF

Grafická část
Graf 1 - Meziroční změny vývozu a dovozu Excel PDF
Graf 2 - Teritoriální struktura zahraničního obchodu Excel PDF
Graf 3 - Zahraniční obchod s vybranými státy Excel PDF
Graf 4 - Zbožová struktura vývozu a dovozu Excel PDF
Graf 5 - Zahraniční obchod se sousedními státy Excel PDF

Tabulková část
1.1 Zahraniční obchod v mil. Kč, EUR, USD Excel PDF
 
2.1 Zahraniční obchod (obrat, vývoz, dovoz) Excel PDF
 
3.1 Obrat zahraničního obchodu podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.2 Vývoz podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.3 Dovoz podle teritoriálního hlediska Excel PDF
 
4.1 Zahraniční obchod se sousedními státy Excel PDF
4.2 Zahraniční obchod s Německem Excel PDF
4.3 Zahraniční obchod s Polskem Excel PDF
4.4 Zahraniční obchod s Rakouskem Excel PDF
4.5 Zahraniční obchod se Slovenskem