Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - leden 2019

 
Kód: 241013-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF

Grafická část
Graf 1 - Meziroční změny vývozu a dovozu Excel PDF
Graf 2 - Teritoriální struktura zahraničního obchodu Excel PDF
Graf 3 - Zahraniční obchod s vybranými státy Excel PDF
Graf 4 - Zbožová struktura vývozu a dovozu Excel PDF
Graf 5 - Zahraniční obchod se sousedními státy Excel PDF

Tabulková část
1.1 Zahraniční obchod v mil. Kč, EUR, USD
 
Excel PDF
2.1 Zahraniční obchod (obrat, vývoz, dovoz)
 
Excel PDF
3.1 Obrat zahraničního obchodu podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.2 Vývoz podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.3 Dovoz podle teritoriálního hlediska
 
Excel PDF
4.1 Zahraniční obchod se sousedními státy Excel PDF
4.2 Zahraniční obchod s Německem Excel PDF
4.3 Zahraniční obchod s Polskem Excel PDF
4.4 Zahraniční obchod s Rakouskem Excel PDF
4.5 Zahraniční obchod se Slovenskem
 
Excel PDF
5.1 Zahraniční obchod s hlavními státy Excel PDF
5.2 Zahraniční obchod s vybranými státy EU Excel PDF
5.3 Zahraniční obchod s vybranými státy mimo EU Excel PDF
5.4 Vývoz do vybraných států Excel PDF
5.5 Dovoz z vybraných států
 
Excel PDF
6.1 Zahraniční obchod podle tříd SITC Excel PDF
6.2 Zahraniční obchod podle tříd SITC a teritoriálního hlediska Excel PDF
6.3 Vývoz podle oddílů SITC Excel PDF
6.4 Dovoz podle oddílů SITC
 
Excel PDF
7.1 Dlouhodobý vývoj zahraničního obchodu Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.03.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.