Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - březen 2017

 
Kód: 241013-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Monika Bartlová
E-mail: monika.bartlova@czso.cz

Všechna data publikace (0,4 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Grafická část
Graf 1 - Meziroční změny vývozu a dovozu Excel PDF
Graf 2 - Teritoriální struktura zahraničního obchodu Excel PDF
Graf 3 - Zahraniční obchod s vybranými státy Excel PDF
Graf 4 - Zbožová struktura vývozu a dovozu Excel PDF
Tabulková část
1.1 Zahraniční obchod v mil. Kč, EUR, USD Excel PDF
2.1 Zahraniční obchod (obrat, vývoz, dovoz) Excel PDF
3.1 Zahraniční obchod se sousedními státy Excel PDF
3.2 Vývoz podle teritoriálního hlediska Excel PDF
3.3 Dovoz podle teritoriálního hlediska Excel PDF
4.1 Zahraniční obchod s hlavními státy Excel PDF
4.2 Zahraniční obchod se státy EU Excel PDF
4.3 Zahraniční obchod se státy mimo EU Excel PDF
4.4 Vývoz do vybraných států Excel PDF
4.5 Dovoz z vybraných států Excel PDF
5.1 Zahraniční obchod podle tříd SITC Excel PDF
5.2 Zahraniční obchod podle tříd SITC a teritoriálního hlediska Excel PDF
5.3 Vývoz podle oddílů SITC Excel PDF
5.4 Dovoz podle oddílů SITC Excel PDF
6.1 Indexy vývozu a dovozu v běžných a stálých cenách Excel PDF
7.1 Dlouhodobý vývoj zahraničního obchodu Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.