Volba prezidenta republiky - 2013

 
Kód: e-4225-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Marie Kvízová
E-mail: marie.kvizova@czso.cz

Komentář Word PDF
Metodické poznámky Word PDF

Část 1. Kandidáti na prezidenta a celkové výsledky volby
Tab. 1 Kandidáti na prezidenta vč. grafu 1 Excel PDF
Tab. 2 Volební účast a platné hlasy v 1. a 2. kole volby vč. grafu Excel PDF
Tab. 3 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. a 2. kole volby vč. grafu Excel PDF

Část 2. Výsledky volby z územních hledisek v 1. kole volby
Tab. 4 Volební účast a platné hlasy v 1. kole volby podle krajů Excel PDF
Tab. 5 Volební účast a platné hlasy v okresech ČR v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 6 Volební účast a platné hlasy v městech nad 10 tisíc obyvatel v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 7 Volební účast a platné hlasy v městských částech hl. m. Prahy v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 8 Volební účast a platné hlasy podle velikostních skupin obcí v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 9 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby podle krajů absolutně Excel PDF
Tab. 10 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby podle krajů v % Excel PDF
Tab. 11 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby podle okresů absolutně Excel PDF
Tab. 12 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v 1. kole volby podle okresů v % Excel PDF
Tab. 13 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v městech nad 10 tisíc obyvatel v 1. kole volby abs. Excel PDF
Tab. 14 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v městech nad 10 tisíc obyvatel v 1. kole volby v % Excel PDF
Tab. 15 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v městských částech hl. m. Prahy v 1. kole volby abs. Excel PDF
Tab. 16 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v městských částech hl. m. Prahy v 1. kole volby v % Excel PDF
Tab. 17 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty podle velikostních skupin obcí v 1. kole volby absolutně Excel PDF
Tab. 18 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty podle velikostních skupin obcí v 1. kole volby v % Excel PDF
Tab. 19 Vítězové v obcích podle krajů v 1. kole volby absolutně Excel PDF
Tab. 20 Vítězové v obcích podle krajů v 1. kole volby v % Excel PDF
Tab. 21 Vítězové v obcích podle okresů v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 22 Vítězové v obcích podle okresů v 1. kole volby v % Excel PDF
Tab. 23 Vítězové ve městech nad 10 tisíc obyvatel v 1. kole volby Excel PDF
Tab. 24 Vítězové v obcích podle velikostní skupiny obcí v 1. kole volby absolutně Excel PDF
Tab. 25 Vítězové v obcích podle velikostní skupiny obcí v 1. kole volby v % Excel PDF
Tab. 26 Padesát obcí, kde získal nejvyšší podíl hlasů v 1. kole Jan Fischer Excel PDF
Tab. 27 Padesát obcí, kde získal nejvyšší podíl hlasů v 1. kole Miloš Zeman Excel PDF
Tab. 28 Padesát obcí, kde získal nejvyšší podíl hlasů v 1. kole Jiří Dienstbier Excel PDF
Tab. 29 Padesát obcí, kde získal nejvyšší podíl hlasů v 1. kole Karel Schwarzenberg Excel PDF

Část 3. Výsledky volby z územních hledisek v 2. kole volby
Tab. 30 Volební účast a platné hlasy ve 2. kole volby podle krajů Excel PDF
Tab. 31 Volební účast a platné hlasy v okresech ČR ve 2. kole volby Excel PDF
Tab. 32 Volební účast a platné hlasy ve městech nad 10 000 obyvatel ve 2. kole volby Excel PDF
Tab. 33 Volební účast a platné hlasy v městských částech hl. m. Prahy ve 2. kole volby Excel PDF
Tab. 34 Volební účast a platné hlasy podle velikostních skupin obcí ve 2. kole volby Excel PDF
Tab. 35 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty ve 2. kole volby podle krajů Excel PDF
Tab. 36 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty ve 2. kole volby podle okresů Excel PDF
Tab. 37 Platné hlasy pro kandidáty ve městech nad 10 tisíc obyvatel ve 2. kole volby Excel PDF
Tab. 38 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v měst. částech hl. m. Prahy ve 2. kole volby Excel PDF
Tab. 39 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty podle velikostních skupin obcí ve 2. kole volby, vč. grafu Excel PDF
Tab. 40 Vítězové v obcích podle krajů ve 2. kole volby, včetně grafu Excel PDF
Tab. 41 Vítězové v obcích podle okresů ve 2. kole volby Excel PDF
Tab. 42 Vítězové v obcích nad 10 tisíc obyvatel ve 2. kole volby Excel PDF
Tab. 43 Vítězové v obcích podle velikostní skupiny obcí ve 2. kole volby Excel PDF
Tab. 44 Padesát obcí, kde získal nejvyšší podíl hlasů ve 2. kole Miloš Zeman Excel PDF
Tab. 45 Padesát obcí, kde získal nejvyšší podíl hlasů ve 2. kole Karel Schwarzenberg Excel PDF

Část 4. Výsledky volby v okrscích v zahraničí
Tab. 46 Výsledky volby v zahraničí - 1. kolo Excel PDF
Tab. 47 Výsledky volby v zahraničí - 2. kolo Excel PDF

Část 5. Výsledky volby za správní obvody obcí s rozšířenou působností v kartogramech
           (Názvy obcí s rozšířenou působností jsou uvedeny v příloze 2)
Kartogram 1 Volební účast v 1. kole volby PDF
Kartogram 2 Volební účast v 2. kole volby PDF
Kartogram 3 Změna počtu voličů mezi 1. a 2. kolem volby PDF
Kartogram 4 Vítězové v 1. kole volby PDF
Kartogram 5 Vítězové v 2. kole volby PDF
Kartogram 6 Umístění kandidáta č. 1 podle počtu platných hlasů v 1. kole volby PDF
Kartogram 7 Umístění kandidáta č. 2 podle počtu platných hlasů v 1. kole volby PDF
Kartogram 8 Umístění kandidáta č. 3 podle počtu platných hlasů v 1. kole volby PDF
Kartogram 9 Umístění kandidáta č. 4 podle počtu platných hlasů v 1. kole volby PDF
Kartogram 10 Umístění kandidáta č. 5 podle počtu platných hlasů v 1. kole volby PDF
Kartogram 11 Umístění kandidáta č. 6 podle počtu platných hlasů v 1. kole volby PDF
Kartogram 12 Umístění kandidáta č. 7 podle počtu platných hlasů v 1. kole volby PDF
Kartogram 13 Umístění kandidáta č. 8 podle počtu platných hlasů v 1. kole volby PDF
Kartogram 14 Umístění kandidáta č. 9 podle počtu platných hlasů v 1. kole volby PDF

Přílohy
Příloha 1 Číselník krajů a okresů Excel PDF
Příloha 2 Seznam obcí s rozšířenou působností Excel PDF

Seznam grafů
Graf 1 Kandidáti - složení podle různých hledisek Excel
Graf 2 Voliči a platné hlasy v 1. a 2. kole volby Excel
Graf 3 Počet kandidátů a platné hlasy v 1. kole volby podle navrhující strany (v %) Excel
Graf 4 Platné hlasy pro kandidáty v 1. kole volby v % Excel
Graf 5 Volební účast v krajích a v zahraničí - porovnání 1. a 2. kolo Excel
Graf 6 Platné hlasy pro jednotlivé kandidáty v krajích ČR a v zahraničí v % - 1. kolo Excel
Graf 7 Podíl získaných hlasů kandidátů v krajích a v zahraničí - 1. kolo volby Excel
Graf 8 Nejčastější vítězové v obcích podle velikostních skupin obcí Excel
Graf 9 Hlasy kandidátů podle velikostních skupin obcí v 2. kole volby (v %) Excel
Graf 10 Vítězové v obcích podle krajů v 2. kole volby Excel
Archiv:
  • rok 2018  |  2018
  • rok 2013  |  2013
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.