Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2011

 
Kód: e-7007-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Miroslava Kohoutová

Metodické vysvětlivky, Upozornění Word PDF

Ceny v lesnictví (surové dříví) - vlastníci:
Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko v ČR v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2005 až 2011 Excel
Graf 2 Průměrné ceny surového dříví za ČR v letech 2005 až 2011 Excel

Ceny v lesnictví (surové dříví) - nevlastníci:
Rok 2011 (předchozí období =100) Excel PDF
Rok 2011 (stejné období předchozího roku =100) Excel PDF
Rok 2011 (průměr roku 2005 =100) Excel PDF
Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko v ČR v 1. čtvrtletí 2011 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2008 až 2011 Excel
Graf 2 Průměrné ceny surového dříví za ČR v letech 2008 až 2011 Excel
Prodané množství surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2011 (m3) od nejvýznamnějších společností obchodujících se dřevem Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.