Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 3. čtvrtletí 2010

 
Kód: w-7007-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Miroslava Kohoutová

Metodické vysvětlivky, Upozornění Word PDF
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) po cenové revizi

VLASTNÍCI:
Rok 2010 (předchozí období =100) Excel PDF
Rok 2010 (stejné období předchozího roku =100) Excel PDF
Rok 2010 (průměr roku 2005 =100) Excel PDF
Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2010 Excel PDF
Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko dle krajů ČR ve 3. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2005 až 2010 Excel
Graf 2 Průměrné ceny surového dříví za ČR v letech 2005 až 2010 Excel
Indexy cen v lesnictví (surové dříví) po cenové revizi

NEVLASTNÍCI:
Rok 2010 (předchozí období =100) Excel PDF
Rok 2010 (stejné období předchozího roku =100) Excel PDF
Rok 2010 (průměr roku 2005 =100) Excel PDF
Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2010 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2008 až 2010 Excel
Graf 2 Průměrné ceny surového dříví za ČR v letech 2008 až 2010 Excel
Prodané množství surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2010 (m3) od nejvýznamnějších společností obchodujících se dřevem Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 22.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.