Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2013

 
Kód: e-7007-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Gabriela Sedláková
E-mail: gabriela.sedlakova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF

Ceny v lesnictví (surové dříví) - vlastníci:
Tab. 1   Předchozí období =100 Excel PDF
Tab. 2   Stejné období předchozího roku=100 Excel PDF
Tab. 3   1. čtvrtletí 2011 =100 Excel PDF
Tab. 4   Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko za ČR v 1. čtvrtletí 2013 Excel PDF

Grafická část
Graf 1   Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2005 až 2013 Excel
Graf 2   Průměrné ceny surového dříví za ČR v letech 2005 až 2013 Excel

Ceny v lesnictví (surové dříví) - nevlastníci:
Tab. 5   Předchozí období =100 Excel PDF
Tab. 6   Stejné období předchozího roku =100 Excel PDF
Tab. 7   1. čtvrtletí 2012 =100 Excel PDF
Tab. 8   Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko za ČR v 1. čtvrtletí 2013 Excel PDF

Grafická část
Graf 3   Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2008 až 2013 Excel
Graf 4   Průměrné ceny surového dříví za ČR v letech 2008 až 2013 Excel
Tab. 9   Prodané množství surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2013 (m3) od nejvýznamnějších společností obchodujících se dřevem Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 06.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.