Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 3. čtvrtletí 2011

 
Kód: e-7007-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Miroslava Kohoutová

Metodické vysvětlivky, Upozornění na revizi Indexu cen v lesnictví (vlastníci) Word PDF

Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - vlastníci:
Tab. 1 Předchozí období =100 Excel PDF
Tab. 2 1. čtvrtletí 2011 =100 Excel PDF
Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko v ČR v roce 2011 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2005 až 2011 Excel
Graf 2 Průměrné ceny surového dříví v ČR v letech 2005 až 2011 Excel

Ceny v lesnictví (surové dříví) - nevlastníci:
Tab. 3 Předchozí období =100 Excel PDF
Tab. 4 Stejné období předchozího roku =100 Excel PDF
Tab. 5 Průměr roku 2005 =100 Excel PDF
Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko v ČR v roce 2011 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2008 až 2011 Excel
Graf 2 Průměrné ceny surového dříví za ČR v letech 2008 až 2011 Excel
Prodané množství surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2011 (m3) od nejvýznamnějších společností obchodujících se dřevem Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 04.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.