Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 1. čtvrtletí 2012

 
Kód: e-7007-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Dagmar Vonášková
E-mail: dagmar.vonaskova@czso.cz


ČSÚ se omlouvá za opožděné publikování cenové statistiky v lesnictví, které vzniklo v důsledku chybně respondovaných údajů. Původní údaje, které byly zveřejněné od 7.5.2012 do 9.5.2012, nejsou platné.
Vysvětlení opravy indexů cen v lesnictví 1. čtvrtletí 2012 Word PDF
Metodické vysvětlivky, Upozornění na revizi Indexu cen v lesnictví (nevlastníci) Word PDF

Ceny v lesnictví (surové dříví) - vlastníci:
Tab. 1 Předchozí období =100 Excel PDF
Tab. 2 Stejné období předchozího roku=100 Excel PDF
Tab. 3 1. čtvrtletí 2011 =100 Excel PDF
Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko v ČR v 1. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2005 až 2012 Excel
Graf 2 Průměrné ceny surového dříví za ČR v letech 2005 až 2012 Excel

Ceny v lesnictví (surové dříví) - nevlastníci:
Tab. 4 Předchozí období =100 Excel PDF
Tab. 5 Stejné období předchozího roku =100 Excel PDF
Tab. 6 Průměr roku 2005 =100 Excel PDF
Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko v ČR v 1. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2008 až 2012 Excel
Graf 2 Průměrné ceny surového dříví za ČR v letech 2008 až 2012 Excel
Prodané množství surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2012 (m3) od nejvýznamnějších společností obchodujících se dřevem Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.