Indexy cen v lesnictví (surové dříví) - 3. čtvrtletí 2012

 
Kód: e-7007-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Dagmar Vonášková
E-mail: dagmar.vonaskova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF

Ceny v lesnictví (surové dříví) - vlastníci:
Tab. 1   Předchozí období =100 Excel PDF
Tab. 2   Stejné období předchozího roku=100 Excel PDF
Tab. 3   1. čtvrtletí 2011 =100 Excel PDF
Tab. 4   Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko v ČR ve 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Grafická část
Graf 1   Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2005 až 2012 Excel
Graf 2   Průměrné ceny surového dříví za ČR v letech 2005 až 2012 Excel

Ceny v lesnictví (surové dříví) - nevlastníci:
Tab. 5   Předchozí období =100 Excel PDF
Tab. 6   Stejné období předchozího roku =100 Excel PDF
Tab. 7   1. čtvrtletí roku 2012 =100 Excel PDF
Tab. 8   Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko v ČR ve 3. čtvrtletí 2012 Excel PDF

Grafická část
Graf 3   Průměrné ceny jehličnatého surového dříví – smrku v letech 2008 až 2012 Excel
Graf 4   Průměrné ceny surového dříví za ČR v letech 2008 až 2012 Excel
Tab. 9   Prodané množství surového dříví pro tuzemsko za ČR v roce 2012 (m3) od nejvýznamnějších společností obchodujících se dřevem Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.