Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2015


Činnosti prováděné jednotlivci na internetu
Tabulka 30: Jednotlivci v ČR používající internet pro soukromé účely k vybraným činnostem v oblasti komunikace; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 31: Jednotlivci v ČR používající internet pro soukromé účely k získávání informací ve vybraných oblastech; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 32: Jednotlivci v ČR používající internet pro soukromé účely k vybraným činnostem v oblasti zábavy; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 33: Jednotlivci v ČR používající internet pro soukromé účely k vybraným on-line službám; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 34: Jednotlivci v ČR používající internet pro soukromé účely k vybraným činnostem, 2005-2015 Excel PDF
Tabulka 35: Jednotlivci používající elektronickou poštu v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 35a:Jednotlivci používající elektronickou poštu v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF
Tabulka 36: Jednotlivci používající internet k telefonování v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014- podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 36a:Jednotlivci používající internet k telefonování v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF
Tabulka 37: Jednotlivci používající na internetu sociální sítě v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 37a:Jednotlivci používající na internetu sociální sítě v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF
Tabulka 38: Jednotlivci používající internet ke čtení online zpráv, novin a časopisů v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 38a:Jednotlivci používající internet ke čtení online zpráv, novin a časopisů v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF
Tabulka 39: Jednotlivci používající internet v oblasti cestování/ubytování v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 39a: Jednotlivci používající internet v oblasti cestování/ubytování v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF
Tabulka 40: Jednotlivci používající internetové bankovnictví v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 40a: Jednotlivci používající internetové bankovnictví v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.