Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2015


Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi
Tabulka 1: Domácnosti v ČR s počítačem podle typu používaného počítače, 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 2: Domácnosti v ČR s počítačem podle počtu používaných počítačů, 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 3: Domácnosti v ČR s internetem podle typu používaného připojení, 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 4: Hlavní důvody nepřítomnosti internetu v domácnostech ČR, 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 5: Domácnosti s počítačem podle vybraných charakteristik domácností, 2005-2015 Excel PDF
Tabulka 6: Domácnosti s počítačem podle vybraných charakteristik sledovaných domácností, vývoj v letech 2005 až 2014* Excel PDF
Tabulka 7: Domácnosti s přenosným počítačem podle vybraných charakteristik domácností, 2010-2015 Excel PDF
Tabulka 8: Domácnosti s dvěma a více počítači podle vybraných charakteristik domácností, 2010-2015 Excel PDF
Tabulka 9: Typ internetového připojení používané v domácnostech, 2005-2015 Excel PDF
Tabulka 10: Domácnosti s počítačem - krajské srovnání, 2005-2014 Excel PDF
Tabulka 11: Domácnosti s přístupem k internetu - krajské srovnání, 2005-2014 Excel PDF
Tabulka 12: Domácnosti s připojením k internetu v zemích EU, 2006-2014 Excel PDF
Tabulka 13: Domácnosti s vysokorychlostním připojením k internetu v zemích EU, 2. čtvrtletí 2014 Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.