Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2013

 
Kód: e-9701-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Romana Lojková
E-mail: Romana.Lojková@gw.czso.cz

Publikace ke stažení ZIP
ÚVOD PDF
Základní informace o šetření
Dotazník (sledované ukazatele)
Technické poznámky k publikovaným údajům
Definice a vysvětlivky k jednotlivým sledovaným ukazatelům
HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ PDF
Domácnosti s vybranými informačními a komunikačními technologiemi
Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie
Činnosti prováděné jednotlivci na internetu
Nakupování přes internet
Přístup a připojení k internetu prostřednictvím mobilních a přenosných zařízení
TABULKOVÁ ČÁST
Domácnosti s vybranými Informačními a komunikačními technologiemi
Jednotlivci využívající vybrané infromační a komunikační technologie
Činnosti prováděné jednotlivci na internetu
Nakupování přes internet
Přístup a připojení k internetu prostřednictvím přenosných zařízení
DOTAZNÍK PDF
Archiv:
  • rok 2019  |  2019
  • rok 2018  |  2018
  • rok 2017  |  2017
  • rok 2016  |  2016
  • rok 2015  |  2015
  • rok 2014  |  2014
  • rok 2013  |  2013
  • rok 2012  |  2012
  • rok 2011  |  2011
  • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.