Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2015


Použití internetu ve vztahu k veřejné správě
Tabulka 51: Jednotlivci v ČR používající internet pro soukromé účely ve vztahu k veřejné správě; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 52: Jednotlivci využívající internet ke stáhnutí formulářů z www stránek úřadů v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 52a: Jednotlivci využívající internet ke stáhnutí formulářů z www stránek úřadů v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF
Tabulka 53: Jednotlivci využívající internet k vyplnění a online odeslání formulářů úřadům v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na jednotlivcích celkem Excel PDF
Tabulka 53a: Jednotlivci využívající internet k vyplnění a online odeslání formulářů úřadům v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014 - podíl na uživatelích internetu Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.