Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2015


Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie
Tabulka 14: Jednotlivci v ČR používající vybrané informační technologie; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 15: Jednotlivci v ČR používající mobilní telefon, 2005-2015 Excel PDF
Tabulka 16: Jednotlivci v ČR používající osobní počítač; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 17: Jednotlivci v ČR používající počítač - uživatelé počítače, 2005-2015 Excel PDF
Tabulka 18: Jednotlivci v ČR používající internet; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 19: Místo, odkud se jednotlivci v ČR připojovali k internetu; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 20: Frekvence použití internetu jednotlivci v ČR; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 21: Čas strávený na internetu jednotlivci v ČR pro soukromé účely; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 22: Jednotlivci v ČR používající internet - uživatelé internetu, 2005-2015 Excel PDF
Tabulka 23: Jednotlivci v ČR a mobilní přístup k internetu; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 24: Připojení používané jednotlivci v ČR pro internet v mobilu; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 25: Frekvence používání internetu v mobilu jednotlivci v ČR; 2. čtvrtletí 2015 Excel PDF
Tabulka 26: Jednotlivci používající internet - uživatelé internetu v zemích EU, 2006-2014 Excel PDF
Tabulka 27: Jednotlivci používající internet – uživatelé internetu v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání ve 2. čtvrtletí 2014 Excel PDF
Tabulka 28: Jednotlivci, kteří nikdy nepoužili internet v zemích EU, 2006-2014 Excel PDF
Tabulka 29: Jednotlivci používající mobilní telefon k přístupu na internet v zemích EU podle pohlaví, věku a vzdělání v roce 2014* Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.