Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 1. pololetí 2010

 
Kód: w-3202-10
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Helena Karásová

Tab 1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v 1. pololetí 2010 - kraje ČR Excel PDF
Tab 2 Peněžité dávky nemocenského pojištění podle jednotlivých druhů dávek k 30.6.2010 - kraje ČR Excel PDF
Tab 3 Přehled o důchodech vyplacených v ČR za červen 2010 – počet důchodců, průměrná výše důchodu, průměrný věk důchodců Excel PDF
Tab 4 Počet vyplácených důchodů v ČR v letech 2004 až 2009 a v roce 2010 Excel PDF
Tab 5 Výdaje na důchody v ČR za roky 2003 až 2009 a v roce 2010 Excel PDF
Tab 6 Dávky státní sociální podpory vyplacené v ČR v 1. pololetí 2009 a 2010 - počet vyplacených dávek, čerpané prostředky, průměrná výše dávek Excel PDF
Tab 7 Dávky státní sociální podpory vyplacené v Kč v 1. pololetí roku 2010 – kraje ČR Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.