Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - rok 2011

 
Kód: e-3202-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Helena Karásová

Tab 1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v roce 2011 - kraje ČR Excel PDF
Tab 2 Peněžité dávky nemocenského pojištění podle jednotlivých druhů dávek v roce 2011 - kraje ČR Excel PDF
Tab 3 Peněžité dávky nemocenského pojištění podle skupin zabezpečených osob v roce 2011 - kraje ČR Excel PDF
Tab 4 Přehled o počtu důchodců v ČR v roce 2011 Excel PDF
Tab 5 Počet vyplácených důchodů v ČR v letech 2004 až 2009 a v letech 2010 a 2011 Excel PDF
Tab 6 Výdaje na důchody v ČR za roky 2003 až 2009 a v letech 2010 a 2011 Excel PDF
Tab 7 Dávky státní sociální podpory vyplacené v tis. Kč v roce 2011 - kraje ČR Excel PDF
Tab 8 Průměrné dávky státní sociální podpory (podle druhu dávky) vyplacené v ČR v roce 2011 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.