Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - za rok 2013

 
Kód: e-3202-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Helena Karásová

Tab 1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v roce 2013 - kraje ČR Excel PDF
Tab 2 Peněžité dávky nemocenského pojištění podle jednotlivých druhů dávek za rok 2013 - kraje ČR Excel PDF
Tab 3a Nemocenské pojištění - peněžité dávky podle skupin zabezpečených osob v roce 2013 – kraje ČR Excel PDF
Tab 3b Nemocenské pojištění – podíl skupin zabezpečených osob na dávkách vyplacených v roce 2013 – kraje ČR Excel PDF
Tab 3c Nemocenské pojištění – podíl krajů na celkových dávkách vyplacených v ČR v roce 2013 Excel PDF
Tab 4 Přehled o počtu důchodců v ČR za prosinec 2013 Excel PDF
Tab 5 Počet vyplácených důchodů v ČR v letech 2004 až 2009 a od roku 2010 Excel PDF
Tab 6 Výdaje na důchody v ČR za roky 2003 až 2009 a od roku 2010 Excel PDF
Tab 7 Dávky státní sociální podpory vyplacené v roce 2013 - kraje ČR Excel PDF
Tab 8 Průměrné dávky státní sociální podpory v ČR za rok 2013 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.