Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2014

 
Kód: 190029-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Anita Hrivíková
E-mail: anita.hrivikova@czso.cz

Celá publikace (1,2 MB) Word PDF
ÚVOD Word PDF
KAPITOLA 1. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Word PDF
1-1. Počet důchodců dle druhu důchodu (2006 - 2014) Excel PDF
1-2. Vyplácené důchody (1996 - 2014) Excel PDF
1-3. Počet důchodců a průměrná výše důchodů dle druhu důchodů (2009 - 2014) Excel PDF
1-4. Počet starobních důchodců a průměrné výše důchodů (2009 - 2014) Excel PDF
1-5. Důchodci, průměrný věk a průměrná výše důchodu dle druhu důchodu v roce 2014 Excel PDF
1-6. Průměrná výše sólo vyplácených důchodů dle druhu důchodů a pohlaví (2006 - 2014) Excel PDF
1-7. Počet a průměrné měsíční výše nově přiznaných důchodů (2012 - 2014) Excel PDF
1-8. Zvýšení základní výměry důchodů (1996 - 2014) Excel PDF
1-9. Výdaje na důchody podle druhu důchodu (civilní sektor) (1993 - 2014) Excel PDF
1-10. Podíl výdajů na důchody k hrubému domácímu produktu (1993 - 2014) Excel PDF
1-11. Relace průměrného starobního důchodu k průměrné mzdě (1988 - 2014) Excel PDF
KAPITOLA 2. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Word PDF
2-1. Základní ukazatele nemocenského pojištění (2000 - 2014) Excel PDF
2-2. Průměrné procento pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v roce 2014 Excel PDF
2-3. Ukončené případy dočasné pracovní neschopnosti v roce 2014 Excel PDF
2-4. Vývoj relace průměrného denního nemocenského a průměrné denní mzdy (1985 - 2014) Excel PDF
KAPITOLA 3. DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A PĚSTOUNSKÉ PÉČE Word PDF
3-1. Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče (2001 - 2014) Excel PDF
3-2. Průměrný měsíční počet vyplacených dávek státní sociální podpory a pěstounské péče (2001 - 2014) Excel PDF
3-3. Vývoj vyplacených dávek státní sociální podpory a pěstounské péče (2013 - 2014) Excel PDF
3-4. Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče dle krajů v roce 2014 Excel PDF
3-5. Počet vyplacených dávek státní sociální podpory a pěstounské péče dle krajů v roce 2014 Excel PDF
3-6. Příjemci rodičovského příspěvku podle pohlaví a krajů (2013 - 2014) Excel PDF
KAPITOLA 4. DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI, DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Word PDF
4-1. Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči (2007 - 2014) Excel PDF
4-2. Výdaje na dávky pro osoby se zdravotním postižením (2007 - 2014) Excel PDF
4-3. Vývoj výdajů a počtu příspěvků na živobytí dle krajů (2013 - 2014) Excel PDF
4-4. Vývoj výdajů a počtu doplatků na bydlení dle krajů (2013 - 2014) Excel PDF
4-5. Vývoj výdajů a počtu dávek mimořádné okamžité pomoci dle krajů (2013 - 2014) Excel PDF
4-6. Vývoj výdajů a počtu příspěvků na péči dle krajů (2013 - 2014) Excel PDF
4-7. Vyplácené příspěvky na péči podle věku a stupně závislosti v roce 2014 Excel PDF
4-8. Vývoj výdajů a počtu příspěvků na mobilitu dle krajů (2013 - 2014) Excel PDF
KAPITOLA 5. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Word PDF
5-1. Počet sociálních služeb dle druhu a jejich kapacita v roce 2014 Excel PDF
5-2. Počet pobytových sociálních služeb v roce 2014 - kapacita služby (počet pokojů) Excel PDF
5-3. Počet uživatelů (klientů) pobytových sociálních služeb v roce 2014 Excel PDF
5 4. Počet uživatelů (klientů) sociálních služeb v roce 2014 Excel PDF
5-5. Sociální služby podle zřizovatele v roce 2014 Excel PDF
5-6. Kapacita a ekonomické ukazatele v sociálních službách v roce 2014 Excel PDF
5-7. Počet neuspokojených žádostí o sociální služby dle krajů v roce 2014 Excel PDF
5-8. Výdaje na pečovatelskou službu (1999 - 2014) Excel PDF
KAPITOLA 6. EVROPSKÝ SYSTÉM JEDNOTNÝCH STATISTIK SOCIÁLNÍ OCHRANY (ESSPROS) Word PDF
6-1. Základní systém ESSPROS - výdaje na sociální ochranu podle funkcí sociální ochrany (1996 - 2013) Excel PDF
6-2. Vývoj podílu výdajů na sociální ochranu k HDP ve vybraných ve vybraných evropských zemích (2001- 2013) Excel PDF
ZKRATKY Word PDF
ZNAČKY V TABULKÁCH Word PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.