Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 1. pololetí 2014

 
Kód: 190029-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Anita Hrivíková
E-mail: anita.hrivikova@czso.cz

Tab 1 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz za 1. pololetí 2014 - kraje ČR Excel PDF
Tab 2 Peněžité dávky nemocenského pojištění podle jednotlivých druhů dávek k 30.6.2014 - kraje ČR Excel PDF
Tab 3 Přehled o počtu důchodců v ČR za červen 2014 Excel PDF
Tab 4 Počet vyplácených důchodů v ČR v letech 2004 až 2009 a od roku 2010 Excel PDF
Tab 5 Výdaje na důchody v ČR za roky 2007 až 2009 a od roku 2010 Excel PDF
Tab 6 Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče vyplacené v 1. pololetí 2013 a 2014 - počet vyplacených dávek, čerpané prostředky, průměrná výše dávek Excel PDF
Tab 7 Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče vyplacené v Kč v 1. pololetí 2014 - kraje ČR Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.