Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2019

 
Kód: 190029-20
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Markéta Pištorová
E-mail: marketa.pistorova@csu.gov.cz

Všechna data publikace (0,7 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení (18 MB) PDF
Textová část
Úvod PDF
1. Důchodové pojištění PDF
2. Nemocenské pojištění PDF
3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče PDF
4. Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči PDF
5. Vybrané terénní a ambulantní sociální služby PDF
6. Zařízení sociálních služeb PDF
7. Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS) PDF
Seznam zkratek PDF
Značky v tabulkách PDF

Tabulková část
Všechny tabulky publikace Excel

1. Důchodové pojištění
1-1. Výdaje na důchody podle druhu důchodu (2000–2019) Excel PDF
1-2. Příjemci důchodů podle druhu důchodu a pohlaví (2009–2019, stav k 31. 12.) Excel PDF
1-3. Průměrné měsíční výše sólo vyplácených důchodů podle pohlaví v prosinci (2009 ‑ 2019) Excel PDF
1-4. Příjemci důchodů podle druhu důchodu a krajů k 31. 12. 2019 Excel PDF
1-5. Průměrné měsíční výše sólo vyplácených důchodů podle krajů v prosinci 2019 Excel PDF
1-6. Příjemci důchodů podle měsíční výše vyplacených důchodů a pohlaví k 31. 12. 2019 Excel PDF
1-7. Nově přiznané důchody - počet podle druhu důchodu a pohlaví v letech 2013 - 2019 Excel PDF
1-8. Nově přiznané důchody - průměrná výše podle druhu důchodu a pohlaví v letech 2013 – 2019 Excel PDF
1-9. Podíl výdajů na důchody k hrubému domácímu produktu a relace průměrného vypláceného starobního důchodu k průměrné mzdě (1995 – 2019) Excel PDF

2. Nemocenské pojištění  
2-1. Příjmy a výdaje nemocenského pojištění (2000 - 2019) Excel PDF
2-2. Průměrný měsíční počet výplat dávek nemocenského pojištění podle druhů dávek (2010 - 2019) Excel PDF
2-3. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle krajů v roce 2019 Excel PDF
2-4. Relace průměrného denního nemocenského a průměrné denní mzdy (1985 ‑ 2019) Excel PDF
2-5. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz (2000 - 2019) Excel PDF
2-6. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2019 Excel PDF
2-7. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle příčin v roce 2019 Excel PDF
2-8. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkových skupin v roce 2019 Excel PDF
2-9. Smrtelné pracovní úrazy a nemoci z povolání (2005 - 2019) Excel PDF

3. Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
3-1. Výdaje na dávky státní sociální podpory (2003 - 2019) Excel PDF
3-2. Průměrný měsíční počet vyplácených dávek státní sociální podpory (2002 - 2019) Excel PDF
3-3. Výdaje na dávky státní sociální podpory podle krajů v roce 2019 Excel PDF
3-4. Počet vyplácených dávek státní sociální podpory podle krajů v roce 2019 Excel PDF
3-5. Příjemci příspěvku na bydlení podle vztahu k bytu a krajů v roce 2019 Excel PDF
3-6. Příjemci rodičovského příspěvku podle pohlaví, věku a krajů v roce 2019 Excel PDF
3-7. Výdaje na dávky pěstounské péče (2005 - 2019) Excel PDF
3-8. Průměrný měsíční počet vyplácených dávek pěstounské péče (2002 - 2019) Excel PDF
3-9. Výdaje na dávky pěstounské péče podle krajů v roce 2019 Excel PDF
3-10. Počet vyplácených dávek pěstounské péče podle krajů v roce 2019 Excel PDF

4. Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči
4-1. Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči (2007 - 2019) Excel PDF
4-2. Průměrný měsíční počet dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvků na péči (2007 - 2019) Excel PDF
4-3. Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči podle krajů v roce 2019 Excel PDF
4-4. Průměrný měsíční počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvků na péči podle krajů v roce 2019 Excel PDF
4-5. Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na péči podle stupně závislosti a věku osoby v roce 2019 Excel PDF
4-6. Příspěvek na péči podle pohlaví, stupně závislosti a krajů v roce 2019 Excel PDF
4-7. Výdaje na dávky pro osoby se zdravotním postižením (2007 - 2019) Excel PDF
4-8. Průměrný měsíční počet vyplacených dávek pro osoby se zdravotním postižením (2012 - 2019) Excel PDF
4-9. Výdaje na dávky pro osoby se zdravotním postižením podle krajů v roce 2019 Excel PDF
4-10. Počet dávek pro osoby se zdravotním postižením podle krajů v roce 2019 Excel PDF
4-11. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů k 31. 12. 2019 Excel PDF

5. Vybrané terénní a ambulantní sociální služby
5-1. Výdaje na vybrané terénní a ambulantní sociální služby (2010 - 2019) Excel PDF
5-2. Počet uživatelů (klientů) vybraných terénních a ambulantních sociálních služeb (2010 - 2019) Excel PDF
5-3. Ekonomické ukazatele vybraných terénních a ambulantních sociálních služeb za rok 2019 Excel PDF
5-4. Výdaje na vybrané terénní a ambulantní sociální služby podle krajů v roce 2019 Excel PDF
5-5. Výše příjmů celkem za vybrané terénní a ambulantní sociální služby podle krajů v roce 2019 Excel PDF
5-6. Počet uživatelů (klientů) vybraných terénních a ambulantních sociálních služeb podle krajů v roce 2019 Excel PDF
5-7. Evidovaný počet neuspokojených žádostí o vybrané sociální služby podle krajů v roce 2019 Excel PDF
5-8. Pečovatelská služba v letech 2000 - 2019 Excel PDF

6. Zařízení sociálních služeb
6-1. Počet zařízení sociálních služeb a jejich kapacita v roce 2019 Excel PDF
6-2. Vybraná pobytová zařízení sociálních služeb (2012–2019, stav k 31. 12.) Excel PDF
6-3. Uživatelé (klienti) zařízení sociálních služeb v roce 2019 Excel PDF
6-4. Počet uživatelů (klientů) zařízení sociálních služeb podle krajů k 31. 12. 2019 Excel PDF
6-5. Počet zařízení sociálních služeb podle zřizovatele v roce 2019 Excel PDF
6-6. Kapacita (počet lůžek) zařízení sociálních služeb podle zřizovatele v roce 2019 Excel PDF
6-7. Ekonomické ukazatele vybraných zařízení sociálních služeb podle zřizovatele v roce 2019 Excel PDF
6-8. Evidovaný počet neuspokojených žádostí v zařízeních sociálních služeb podle krajů k 31. 12. 2019 Excel PDF

7. Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS)
7-1. Výdaje na sociální ochranu v ČR podle základního systému ESSPROS (1995 ‑ 2018) Excel PDF
7-2. Výdaje na sociální ochranu ve vybraných evropských zemích v mil. eur (2009 ‑ 2018) Excel PDF
7-3. Výdaje na sociální ochranu ve vybraných evropských zemích v eurech na 1 obyvatele (2009 - 2018) Excel PDF
7-4. Výdaje na sociální ochranu ve vybraných evropských zemích v PPS na 1 obyvatele (2009 - 2018) Excel PDF
7-5. Podíl výdajů na sociální ochranu k HDP ve vybraných evropských zemích (2009 - 2018) Excel PDF
7-6. Podíl výdajů podle funkcí sociální ochrany ve vybraných evropských zemích v roce 2018 Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.