Volby do Evropského parlamentu - 2014

 
Kód: 220028-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Hana Bednářová
E-mail: hana.bednarova@czso.cz

Publikace ke stažení PDF
Úvod, metodické vysvětlivky Word PDF
ČÁST I. – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Word PDF
1. Základní údaje
2. Počet mandátů
3. Voliči
4. Volební orgány
5. Kandidátní listiny
6. Způsob hlasování
7. Zjištění výsledků hlasování v okrskové volební komisi
8. Způsob přidělování mandátů
ČÁST II. – PŮSOBNOST ČSÚ VE VOLBÁCH Word PDF
1. Základní údaje
2. Metodická a technicko-organizační příprava na zpracování
3. Průběh zpracování výsledků hlasování
ČÁST III. – SOUHRNNÉ VÝSLEDKY VOLEB Word PDF
Tabulky
Tab. 1 Složení kandidátních listin podle politické příslušnosti kandidátů Excel PDF
Tab. 2a Počty voličů, účast ve volbách a odevzdané platné hlasy celkem Excel PDF
Tab. 2b Hlasy pro politické strany, politická hnutí a koalice Excel PDF
Tab. 3 Politické strany, politická hnutí a koalice, postupující do skrutinia, rozdělení mandátů Excel PDF
Grafy
Graf 1 Rozdělení mandátů Excel
Graf 2 Složení kandidátů podle věku a pohlaví - porovnání voleb 2009 a 2014 Excel
Graf 3 Složení poslanců podle věku a pohlaví - porovnání voleb 2009 a 2014 Excel
ČÁST IV. – VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V ÚZEMNÍCH PŘEHLEDECH Word PDF
Tabulky
Tab. 4 Přehled výsledků hlasování v jednotlivých krajích a v okresech Excel PDF
Tab. 5 Přehled o počtu platných hlasů podle územních celků pro stranu:
5.01 SNK Evropští demokraté Excel PDF
5.02 Strana práce a Nespokojení občané! Excel PDF
5.03 Klub angažovaných nestraníků Excel PDF
5.04 NE Bruselu - Národní demokracie Excel PDF
5.05 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Excel PDF
5.06 Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu svobodných států Excel PDF
5.07 TOP 09 a Starostové Excel PDF
5.08 Liberálně ekologická strana Excel PDF
5.09 LEV 21 - Národní socialisté Excel PDF
5.10 Komunistická strana Čech a Moravy Excel PDF
5.11 evropani.cz Excel PDF
5.12 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA Excel PDF
5.13 Fair play - HNPD Excel PDF
5.14 Česká strana sociálně demokratická Excel PDF
5.15 Nejsou data – strana nebyla registrována
5.16 ANO 2011 Excel PDF
5.17 "Strana rovných příležitostí" Excel PDF
5.18 Moravané Excel PDF
5.19 Česká strana regionů Excel PDF
5.20 Občanská demokratická strana Excel PDF
5.21 VIZE 2014 Excel PDF
5.22 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury Excel PDF
5.23 Strana zelených Excel PDF
5.24 Strana svobodných občanů Excel PDF
5.25 Romská demokratická strana Excel PDF
5.26 Komunistická strana Československa Excel PDF
5.27 Volte Pravý Blok www.cibulka.net Excel PDF
5.28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU ! Excel PDF
5.29 Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE diktátu Bruselu Excel PDF
5.30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH Excel PDF
5.31 Republika Excel PDF
5.32 Česká pirátská strana Excel PDF
5.33 Česká Suverenita Excel PDF
5.34 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) Excel PDF
5.35 Aktiv nezávislých občanů Excel PDF
5.36 Česká strana národně sociální Excel PDF
5.37 Občanská konzervativní strana Excel PDF
5.38 Věci veřejné Excel PDF
5.39 OBČANÉ 2011 Excel PDF
Tab. 6 Výsledky hlasování v obcích s více než 10 000 obyvatel Excel PDF
Tab. 7 Výsledky hlasování podle velikostních skupin obcí (dle počtu voličů) Excel PDF
Tab. 8 Přehled o počtu obcí (městských částí), ve kterých strana nezískala žádný hlas Excel PDF
Tab. 9a Počty okrsků podle velikostní skupiny okrsku – absolutní počty dle krajů Excel PDF
Tab. 9b Počty okrsků podle velikostní skupiny okrsku – relativní podíly dle krajů Excel PDF
Tab. 10 Počty obcí ve velikostní skupině obce (dle počtu volebních okrsků v obci) Excel PDF

Obrázky
Obrázek 1 – Volební podpora pro stranu "KDU-ČSL" PDF
Obrázek 2 – Volební podpora pro koalici "TOP 09 a Starostové" PDF
Obrázek 3 – Volební podpora pro stranu "KSČM" PDF
Obrázek 4 – Volební podpora pro stranu "ČSSD" PDF
Obrázek 5 – Volební podpora pro stranu "ANO 2011" PDF
Obrázek 6 – Volební podpora pro stranu "ODS" PDF
Obrázek 7 – Volební podpora pro stranu "Svobodní" PDF
Obrázek 8 – Volební účast podle správních obvodů ORP PDF
ČÁST V. – VÝSLEDKY PŘEDNOSTNÍHO HLASOVÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ KANDIDÁTY Word PDF

Tabulky
Tab. 11a Seznam prvních 50 kandidátů v pořadí podle absolutního počtu přednostních hlasů Excel PDF
Tab. 11b Seznam prvních 50 kandidátů v pořadí podle relativního počtu přednostních hlasů Excel PDF
Tab. 12 Souhrnný přehled o výsledcích přednostního hlasování Excel PDF
Tab. 13 Přehled výsledků přednostního hlasování pro jednotlivé kandidáty za stranu:
13.01 SNK Evropští demokraté Excel PDF
13.02 Strana práce a Nespokojení občané! Excel PDF
13.03 Klub angažovaných nestraníků Excel PDF
13.04 NE Bruselu - Národní demokracie Excel PDF
13.05 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Excel PDF
13.06 Strana zdravého rozumu - NECHCEME EURO - za Evropu svobodných států Excel PDF
13.07 TOP 09 a Starostové Excel PDF
13.08 Liberálně ekologická strana Excel PDF
13.09 LEV 21 - Národní socialisté Excel PDF
13.10 Komunistická strana Čech a Moravy Excel PDF
13.11 evropani.cz Excel PDF
13.12 REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA Excel PDF
13.13 Fair play - HNPD Excel PDF
13.14 Česká strana sociálně demokratická Excel PDF
13.15 Nejsou data – strana nebyla registrována
13.16 ANO 2011 Excel PDF
13.17 "Strana rovných příležitostí" Excel PDF
13.18 Moravané Excel PDF
13.19 Česká strana regionů Excel PDF
13.20 Občanská demokratická strana Excel PDF
13.21 VIZE 2014 Excel PDF
13.22 Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury Excel PDF
13.23 Strana zelených Excel PDF
13.24 Strana svobodných občanů Excel PDF
13.25 Romská demokratická strana Excel PDF
13.26 Komunistická strana Československa Excel PDF
13.27 Volte Pravý Blok www.cibulka.net Excel PDF
13.28 ANTIBURSÍK - STOP EKOTERORU ! Excel PDF
13.29 Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE diktátu Bruselu Excel PDF
13.30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH Excel PDF
13.31 Republika Excel PDF
13.32 Česká pirátská strana Excel PDF
13.33 Česká Suverenita Excel PDF
13.34 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) Excel PDF
13.35 Aktiv nezávislých občanů Excel PDF
13.36 Česká strana národně sociální Excel PDF
13.37 Občanská konzervativní strana Excel PDF
13.38 Věci veřejné Excel PDF
13.39 OBČANÉ 2011 Excel PDF

Přílohy
Příloha č. 1 Abecední seznam zvolených poslanců Word PDF
Příloha č. 2 Seznam podaných kandidátních listin a stav po jejich registraci Excel PDF
Příloha č. 3 Seznam dokumentů, týkajících se právního, metodického a technicko-organizačního zabezpečení voleb Word PDF
Příloha č. 4 Seznam kódů a názvů správních obvodů obcí s rozšířenou působností (SO ORP) Word PDF
Archiv:
  • rok 2019  |  2019
  • rok 2014  |  2014
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.09.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.