Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností - Tiskové zprávy - Archiv

 

Životní podmínky českých domácností
Tisková zpráva k výsledkům šeření Životní podmínky 2013 – 28. 5. 2014

Životní podmínky 2013 – předběžné výsledky
Tisková zpráva k předběžným výsledkům šeření Životní podmínky 2013 – 26. 11. 2013

Životní podmínky českých domácností
Tisková zpráva k výsledkům šeření Životní podmínky 2012 – 26. 6. 2013

Životní podmínky 2012 – předběžné výsledky
Tisková zpráva k předběžným výsledkům šeření Životní podmínky 2012 – 11. 1. 2013

Životní podmínky českých domácností
Tisková zpráva k výsledkům šetření Životní podmínky 2011 - 19. 6. 2012

Životní podmínky 2011 – předběžné výsledky
Tisková zpráva k předběžným výsledkům šeření Životní podmínky 2011 – 13. 12. 2011

Životní podmínky českých domácností
Tisková zpráva k výsledkům šeření Životní podmínky 2010 – 18. 7. 2011

Životní podmínky českých domácností
Tisková zpráva k výsledkům šeření Životní podmínky 2009 – 21. 10. 2010

Životní podmínky českých domácností
Tisková zpráva k výsledkům šeření Životní podmínky 2008 – 30. 10. 2009

Životní podmínky českých domácností
Tisková zpráva k výsledkům šeření Životní podmínky 2007 – 31. 10. 2008

Životní podmínky českých domácností
Tisková zpráva k výsledkům šeření Životní podmínky 2006 – 20. 12. 2007

Životní podmínky českých domácností
Tisková zpráva k výsledkům šeření Životní podmínky 2005 – 26. 1. 2007

Semináře CERGE

V letech 2011 a 2012 proběhl pod garancí ČSÚ a CERGE-EI cyklus šesti seminářů na téma Rezervy českého trhu práce a jeho budoucnost. Jednotlivá setkání se snažila ukázat současný trh práce nejen z obecného pohledu celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti, ale především se zaměřila na jednotlivé segmenty trhu práce. Na dvou z nich (15. 3. a 22. 5. 2012) zazněly příspěvky založené na datech z výběrového šetření Životní podmínky.

Recese zhoršuje postavení mladých na trhu práce – 23. 11. 2011

Stárnutí obyvatel České republiky – 31. 1. 2012

Participace starších osob na trhu práce – 15. 3. 2012

Slaďování pracovního a rodinného života – 22. 5. 2012

Potenciál trhu práce v Česku – 18. 10. 2012

Modely předpokládaného vývoje trhu práce v České republice do roku 2050 – 15. 11. 2012

Zahraniční prezentace

GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences každý druhý rok pořádá konferenci pro uživatele dat z šetření Životní podmínky a Výběrové šetření pracovních sil. V roce 2013 proběhla již třetí taková konference. Prezentace ze všech tří dosud uskutečněných konferencí jsou založené na datech z uvedených šetření a jsou k dispozici zde.