Modely předpokládaného vývoje trhu práce v České republice do roku 2050

 


15. 11. 2012Nástin budoucího vývoje na trhu práce


V prostorách Českého statistického úřadu (ČSÚ) se už pošesté sešli odborníci u kulatého stolu na téma českého pracovního trhu. Ve spolupráci s think-tankem IDEA při CERGE-EI se tentokrát diskutovalo o jeho budoucnosti, především z hlediska demografického vývoje.

Stárnutí obyvatelstva vede ke zvyšování počtu osob v postproduktivním věku, řečí čísel k nárůstu ukazatelů indexu stáří, indexu závislosti a ekonomického zatížení. Pokud tedy nenastanou nepředvídatelné demografické změny (významné zvýšení úrovně plodnosti, výrazné navýšení intenzity migrace či nenadálé zhoršení úmrtnostních podmínek) trh práce bude v budoucnu ovlivňován významným úbytkem produktivní složky obyvatelstva.

Do roku 2050 klesne podle predikce Českého statistického úřadu podíl lidí ve věku 15 až 64 let z loňských více než 70 % na 55,4 %. Naopak stoupne podíl lidí starších 65 let, a to z 15,5 % loni na necelých 32 % v roce 2050. Rovněž podíl mladých lidí klesne z loňských 14,4 % na 12,7 % v roce 2050. Při zachování současné úrovně zaměstnanosti klesne v České republice do roku 2050 podíl zaměstnaných osob na 37,8 % z celkového počtu obyvatel. V roce 2011 byl tento podíl 46,6 procent.

Hlavní faktor ohrožení pracovního trhu spočívá ve velmi omezeném množství flexibilních úvazků, a to především úvazků na kratší pracovní dobu. Absolutní nedostatek těchto úvazků může vést k vyloučení celých skupin obyvatel z trhu práce a zásadně ovlivňuje využití potenciální pracovní síly. „V České republice jsou tři potenciální zdroje k většímu využití – studenti, matky s dětmi a starší lidé,“ říká demograf Ondřej Nývlt z ČSÚ.

V současnosti má Česko velmi vysokou úroveň zaměstnanosti, především mužů ve středním věku, kdy je plně využit potenciál pracovní síly. To ale dlouho nepotrvá. „Českou republiku čeká velmi výrazné a velmi rychlé demografické stárnutí. Na evropské poměry to bude velmi rychlé,“ předpovídá Daniel Münich z CERGE-EI. Kromě řešení pomocí rozšíření částečných úvazků také upozorňuje, že u nás mladí lidé vstupují na pracovní trh později než ostatní Evropané, „ČR vykazuje v oblasti terciálního vzdělávání extrémně dlouhý čas, po který se vysokoškoláci vzdělávají,“ říká přímo. Připomíná, že řada dětí také jde do první třídy v sedmi až v osmi letech.


Kontakt:
Ing. Jiří Němeček
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel.: 274 054 220
GSM: 734 352 240
E-mail: j.nemecek@czso.cz
  • CSU_TZ_trh_prace_151112.doc
  • ČSÚ Vývoj na trhu práce 2050.pdf
  • ČSÚ budoucí vývoj.pdf
  • CERGE-EI budoucí vývoj.pdf