Pokyny autorům a příjem příspěvků

 

 

 
 

Úvod
Ediční a Výkonná rada
Publikační etika
Pokyny autorům a příjem příspěvků
Zaměření příspěvků a recenzní řízení

Online verze

Předplatné
Kontakty

Anglicky English version

 

Pokyny autorům

Jazyk
Články do anonymního recenzního řízení přijímáme pouze v angličtině. V případě, že si autor není jistý svou angličtinou, měl by zajistit jazykovou korekturu.

Doporučená struktura článku
Název
Autoři a kontakty
Abstrakt (max. 160 slov)
Klíčová slova (max. 6 slov)
JEL kód (https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=econlit)

A - General Economics and Teaching
B - History of Economic Thought, Methodology, and Heterodox Approaches
C - Mathematical and Quantitative Methods
D - Microeconomics
E - Macroeconomics and Monetary Economics
F - International Economics
G - Financial Economics
H - Public Economics
I - Health, Education, and Welfare
J - Labor and Demographic Economics
K - Law and Economics
L - Industrial Organization
M - Business Administration and Business Economics; Marketing; Accounting
N - Economic History
O - Economic Development, Technological Change, and Growth
P - Economic Systems
Q - Agricultural and Natural Resource Economics; Environmental and Ecological Economics
R - Urban, Rural, and Regional Economics
Y - Miscellaneous Categories
Z - Other Special Topics

Úvod
1 Průzkum a shrnutí literatury
2 Metody a metodologie
3 Výsledky
4 Diskuse
Závěr
Poděkování
Seznam zdrojů a literatury
Přílohy
Tabulky a grafy

Tabulky a grafy umístěné v Annexu (Appendixu) odlišujeme počátečním velkým A (Table A1, Figure A1, atd.). Pro recenzní řízení doporučujeme umístit tabulky a grafy přímo do textu na patřičná místa. Ve finálních článcích zasílaných pro tisk mohou být tabulky konci článku (grafy optimálně zvlášť v Excelu i se zdrojovými daty).

Autoři a kontakty
Rudolf Novak,1 Institution Name, City, Country
Jonathan Davis, Institution Name, City, Country
1 Affiliation, address. Corresponding author: e-mail: rudolf.novak@domainname.cz, phone: (+420)111222333. ORCID (URL).

Odkazy v textu
Odkaz na literaturu se umístí v textu v následujícím tvaru: „…White (2009) points out that…”, „…recent literature (Atkinson and Black, 2010a, 2010b, 2011; Chase et al., 2011: 12–14) conclude…”. Všimněte si použití abecedního pořadí. Mezi jména dvou autorů se vkládá „and”, pro více autorů doporučujeme uvádět „et al.”. Je-li to vhodné, uveďte čísla stránek.

Seznam literatury
Seznam literatury seřaďte podle abecedy. Použijte následující formátování:

[kniha]
HICKS, J. (1939). Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory. 1st Ed. Oxford: Clarendon Press.

[kapitola v knize]
DASGUPTA, P. et al. (1999). Intergenerational Equity, Social Discount Rates and Global Warming. In: PORTNEY, P., WEYANT, J. (eds.) Discounting and Intergenerational Equity. Washington, D.C.: Resources for the Future.

[on-line zdroj]
CZECH COAL. (2008). Annual Report and Financial Statement 2007 [online]. Prague: Czech Coal.
[cit. 20.9.2008]. <http://www.czechcoal.cz/cs/ur/zprava/ur2007cz.pdf>.

[článek v časopise]
HRONOVÁ, S., HINDLS, R., ČABLA, A. (2011). Conjunctural Evolution of the Czech Economy. Statistika: Statistics and Economy Journal, 91(3): 4–17.

[článek v časopise s DOI]:
STEWART, M. B. (2004). The Employment Effects of the National Minimum Wage [online]. The Economic Journal, 114(494): 110–116. <http://doi.org/10.1111/j.0013-0133.2003.0020.x>.

Prosíme doplňovat DOI čísla u všech článků, která je mají (předepsaný formát = link, viz výše).

Tabulky a čísla
Každá tabulka se uvádí na samostatné stránce na konci rukopisu. Její umístění v textu se označí vložením „insert Table 1 about here“. Tabulky se číslují v pořadí dle jejich umístění v textu. Každá tabulka by měla mít vlastní název. Na tabulky v textu se odkazuje pomocí jejich čísla (e.g. see Table 1, Table A1 in the Annex). Rozsáhlé tabulky se dle možností rozdělují do několika menších. Trojice řádů před a za desetinou čárkou se oddělují mezerami (např. 1 528 000) a desetinná místa tečkou (např. 1.0). Pod tabulkami se uvádí jejich zdroj.

Obrázky a grafy
Každá grafická příloha se připojí jako samostatný soubor. Umístění obrázku či grafu v textu se označí vložením „insert Figure 1 about here“. Obrázky a grafy se číslují v pořadí dle jejich umístění v textu. Každý obrázek či graf by měl mít vlastní název. V textu se na obrázky nebo grafy odkazuje pomocí jejich čísla (e.g. see Figure 1, Figure A1 in the Annex).
Grafy by měly být dodány v provedení pro ČB tisk i se zdrojovými daty daty ve formátu *.xls, nebo *.xlsx (MS Excel). Kartogramy se zasílají ve vektorovém formátu. Další grafické objekty by měly být také v ČB provedení ve formátu *.tif, *.jpg, nebo *.eps. Pod obrázky a grafy se uvádí jejich zdroj.

Zasílání článků
Články přijímáme ve formátu *.doc, *.docx nebo *.pdf na adrese statistika.journal@czso.cz. Všechny články procházejí dvojitým anonymním recenzním řízením. Články přijímáme kontinuálně a pro recenzní řízení mohou obsahovat tabulky i grafy přímo v textu (pro finální grafickou přípravu pro tisk by však měly být dodány na konci článku, nebo zvlášť, jak je uvedeno v pokynech výše). O dalších náležitostech budete průběžně informování výkonným redaktorem časopisu.
Prosíme seznamte se také s pravidly naší Publikační etiky (mj. Odpovědnost a povinnosti autorů).

Kontaktujte nás.

  • Vzorový článek
  • Pokyny autorům