Ediční a Výkonná rada

 

 

 
 

Úvod
Ediční a Výkonná rada
Publikační etika
Pokyny autorům a příjem příspěvků
Zaměření příspěvků a recenzní řízení

Online verze

Předplatné
Kontakty

Anglicky English version

 

Ediční rada

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. – předsedkyně ER
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Praha, Česká republika

Dominik Rozkrut
předseda Statistického úřadu Polské republiky
Varšava, Polsko

Áron Kincses
předseda Statistického úřadu Maďarské republiky
Budapešť, Maďarsko
 

Ing. Peter Peťko, MBA
bývalý předseda Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚSR)
Bratislava, Slovenská republika

doc. Ing. Marie Bohatá, CSc.
bývalá předsedkyně Českého statistického úřadu
Praha, Česká republika

prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c.
místopředseda České statistické rady
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Praha, Česká republika

prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.
Strojní fakulta, České vysoké učení technické v Praze
Praha, Česká republika

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
CERGE-EI, Univerzita Karlova v Praze
Praha, Česká republika

Ing. Jan Kubíček
člen Bankovní rady České národní banky
Praha, Česká republika

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.
Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy
Praha, Česká republika

prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.
katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha, Česká republika

prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Praha, Česká republika

prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
Praha, Česká republika

Mgr. Ondřej Lopušník
vedoucí oddělení Makroekonomické predikce a strukturální politika, odbor Hospodářská politika
Ministerstvo financí ČR, Praha, Česká republika


Ing. Martin Hronza
ředitel Odboru ekonomických analýz, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Praha, Česká republika

Ing. Petr Staněk
ředitel Sekce statistiky a datové podpory, Česká národní banka
Praha, Česká republika


doc. Ing. Iveta Stankovičová, Ph.D.
předsedkyně Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti
Bratislava, Slovenská republika

prof. Mgr. Erik Šoltés, Ph.D.
děkan, Fakulta hospodárskej informatiky
Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika

prof. Ing. Milan Terek, Ph.D.
Vysoká škola manažmentu
Bratislava, Slovenská republika

prof. Joanna Dębicka
vedoucí katedry statistiky, Fakulta managementu, informatiky a financí Vysoké školy ekonomické ve Vratislavi
Vratislav, Polská republika
 
prof. Walenty Ostasiewicz
katedra statistiky, Fakulta managementu, informatiky a financí Vysoké školy ekonomické ve Vratislavi
Vratislav, Polská republika
 
prof. Francesca Greselin
katedra statistiky a kvantitativních metod, Univerzita Bicocca Milán
Milán, Itálie
 

Sanjiv Mahajan
vedoucí Oddělení metod a výzkumu, Národní účty, Úřad pro národní statistiku
Wales, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

prof. Dr. Besa Shahini
katedra statistiky a aplikované informatiky, Ekonomická fakulta Univerzity Tirana
Tirana, Albánie

prof. Claudiu Cicea
katedra řízení, Bukurešťská univerzita ekonomických studií
Bukurešť, Rumunsko
 

 

Výkonná rada

prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. – předsedkyně VR
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Praha, Česká republika

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda, Český statistický úřad
Praha, Česká republika

prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Praha, Česká republika

prof. RNDr. Luboš Marek, CSc.
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Praha, Česká republika

prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Praha, Česká republika

 

Výkonný redaktor

Mgr. Ing. Mgr. Jiří Novotný
Český statistický úřad
Praha, Česká republika