Newsletter - 14/2020

 

3. dubna 2020

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu.

Vydali jsme:
30. 3. Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 3.
Ukazatele sociálního a hospodářského vývoje České republiky - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 3.
Vybavenost domácností informačními a komunikačními technologiemi - 2007 - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Čtvrtletní sektorové účty - 4. čtvrtletí 2019
Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v roce 2019 reálně vzrostl o 5,6 % a reálná spotřeba na obyvatele meziročně vzrostla o 3,4 %. Zisky náležící zahraničním vlastníkům korporací dosáhly v loňském roce 7,1 % HDP.
31. 3.
Čtvrtletní sektorové účty - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních - 2019 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Zaměstnaní a nezaměstnaní podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za kraje - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Obce Královéhradecka - 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - prosinec 2019 (revize)
Pravidelná aktualizace časových řad.
31. 3.
Statistika&My - březen 2020
Tématem březnového čísla je vzdělávání. Podíl vysokoškoláků v populaci roste, ale studentů na vysokých školách ubývá. České vysokoškolačky vystudují, ale nepracují. Nejrychlejii rostou výdaje na vzdělání. Prvorepublikové Československo bylo magnetem pro zahraniční studenty. Češi si na zdravotní péči připlácejí v průměru 5 tis. ročně. Změny ve statistice národních účtů v roce 2020.
1. 4.
Deficit a dluh vládních institucí - 4. čtvrtletí 2019
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve čtvrtém čtvrtletí 2019 schodku 21,5 mld. Kč, což představuje 1,45 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 41,77 % HDP, zatímco výdaje 43,21 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí klesla meziročně o 1,79 p. b. na 30,79 % HDP.

1. 4.
Finanční účty sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Dluh sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Příjmy a výdaje sektoru vládních institucí - 4. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - únor 2020
Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v únoru 74,9 % a oproti únoru 2019 se snížila o 0,6 procentního bodu.
1. 4. Pracovní místa v ČSÚ - duben 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Hlavní makroekonomické ukazatele
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Hlavní agregáty sektoru vládních institucí - 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
1. 4.
Notifikace deficitu a dluhu vládních institucí - 2019 (První notifikace, údaje zaslané Eurostatu)
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo za rok 2019 přebytkem ve výši 15,4 miliardy Kč, jenž v relativním vyjádření odpovídá 0,27 % HDP. Výše zadlužení sektoru dosáhla na konci roku 2019 úrovně 30,79 % HDP, při meziročním poklesu o 1,79 procentního bodu (p. b.). Uvedené fiskální údaje sloužící k hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií byly zaslány Evropské komisi v rámci prvních notifikací v roce 2020.
1. 4.
Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí - 4. čtvrtletí 2019 - revize
Pravidelná aktualizace časových řad.
3. 4.
Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 14. kalendářní týden 2020
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
6. 4. Statistický bulletin - Hl. m. Praha, Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj -  1. až 4. čtvrtletí 2019
6. 4. Pohyb zboží přes hranice podle vybraných zemí - únor 2020
6. 4. Doprava - naturální ukazatele čtvrtletní - 4. čtvrtletí 2019
6. 4. Index stavební produkce - únor 2020
6. 4. Bytová výstavba - únor 2020
6. 4. Stavební povolení - únor 2020
6. 4. Zahraniční obchod se zbožím - únor 2020
6. 4. Zahraniční obchod se zbožím - únor 2020
6. 4. Stavební povolení - únor 2020
6. 4. Pohyb zboží přes hranice ČR - měsíční údaje - únor 2020
6. 4. Průmysl - únor 2020
6. 4. Stavebnictví - únor 2020
6. 4. Porážky hospodářských zvířat - únor 2020
6. 4. Průmysl - měsíční data - únor 2020
6. 4. Index nabídkových cen bytů - 1. čtvrtletí 2020
6. 4. Index průmyslové produkce - únor 2020
6. 4. Index stavební produkce - únor 2020
6. 4. Výroba masa na jatkách - únor 2020
7. 4. Indexy tržeb v maloobchodě - únor 2020
7. 4. Maloobchod - únor 2020
7. 4. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - únor 2020
7. 4. Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje - 2018
7. 4. Služby - měsíční indexy tržeb - únor 2020
7. 4. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - únor 2020
8. 4. Návštěvnost v hotelech - únor 2020
8. 4. Hosté a přenocování v hotelích podle zemí - únor 2020
9. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - pohonné hmoty a topné oleje - 15. kalendářní týden 2020
9. 4. Indexy tržeb v odvětví dopravy, maloobchodu a služeb - únor 2020
9. 4. Úplné náklady práce - definitivní údaje - 2018

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Oddělení marketingu a PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10