Obce Královéhradecka - 2020

 
Kód: 330091-20
Informační služby: tel: 495 762 322
E-mail: infoservishk@czso.cz
Kontakt: Ing. Věra Varmužová
E-mail: vera.varmuzova@czso.cz

Všechna data publikace (1,1 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Metodické poznámky Word PDF
Geografická mapa Královéhradeckého kraje PNG
Nej o obcích... Excel PDF
Osídlení Královéhradeckého kraje k 1. 1. 2020 - mapa PNG
Administrativní členění Královéhradeckého kraje PNG
Mapa měst a městysů k 1. 1. 2020 PNG

Obce Královéhradecka
Abecední seznam obcí a jejich územní příslušnost Excel PDF
1-1. Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2018 Excel PDF
1-2. Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2018 Excel PDF
1-3. Obyvatelstvo v letech 1961 až 2018 Excel PDF
1-4. Pohyb obyvatelstva v roce 2018 Excel PDF
1-5. Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2018 Excel PDF
1-6. Nezaměstnanost Excel PDF
1-7. Ekonomické subjekty se sídlem na území obce podle kategorie počtu zaměstnanců Excel PDF
1-8. Bytová výstavba Excel PDF
1-9. Volební účast podle vybraných druhů voleb Excel PDF

Územní srovnání
(okresy, správní obvody obcí s rozšířenou působností, velikostní skupiny obcí, města)
2-1. Základní charakteristika území k 31. 12. 2018 Excel PDF
2-2. Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2018 Excel PDF
2-3. Obyvatelstvo v letech 1961 až 2018 Excel PDF
2-4. Pohyb obyvatelstva v roce 2018 Excel PDF
2-5. Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2018 Excel PDF
2-6. Nezaměstnanost Excel PDF
2-7. Ekonomické subjekty se sídlem na daném území podle kategorie počtu zaměstnanců Excel PDF
2-8. Bytová výstavba Excel PDF
2-9. Vybrané údaje o městech k 31. 12. 2018 Excel PDF
2-10. Vybrané údaje o správních obvodech pověřených obecních úřadů k 31. 12. 2018 Excel PDF
2-11. Administrativní členění Královéhradeckého kraje v okresech k 1. 1. 2020 Excel PDF
2-12. Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel PDF
2-13. Číselník správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem Excel PDF

Příloha
Města a městyse v Královéhradeckém kraji od roku 2006 Excel PDF
Obce v Královéhradeckém kraji, které mohou žádat o statut města a městyse Excel PDF
Připravujeme v roce 2020 Excel PDF

Seznam kartogramů
1. Přirozený přírůstek (úbytek) počtu obyvatel podle obcí v Královéhradeckém kraji v letech 2014–2018 PNG
2. Přírůstek (úbytek) počtu obyvatel stěhováním podle obcí v Královéhradeckém kraji v letech 2014–2018 PNG
3. Podíl nezaměstnaných osob podle obcí v Královéhradeckém kraji k 31. 12. 2018 PNG
4. Dokončené byty podle obcí v Královéhradeckém kraji v letech 2014–2018 PNG
Archiv:
 • rok 2022  |  2022
 • rok 2021  |  2021
 • rok 2020  |  2020
 • rok 2019  |  2019
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.03.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.