Metodika statistiky za sektor vládních institucí – vládní finanční statistika

 

I. Základní vymezení (sledovaného odvětví nebo statistické oblasti)

Vládní finanční statistika představuje soubor informací o ekonomické aktivitě sektoru vládních institucí, které jsou využívány pro účely sledování veřejných financí a pro administrativní i analytické účely. Vymezení sektoru vládních institucí je definováno mezinárodními standardy národního účetnictví (SNA2008, ESA2010, Manuál na vládní deficit a dluh). Vládní finanční statistika zahrnuje tyto datové okruhy:

-          čtvrtletní sektorové účty vládních institucí (příjmy a výdaje, finanční účty, dluh)

-          notifikace deficitu a dluhu vládních institucí

-          výdaje sektoru vládních institucí podle účelu (COFOG)

Na výše uvedené soubory dat dále navazují výstupy podrobně rozvádějící např. strukturu daňových příjmů a příjmů z příspěvků na sociální a zdravotní pojištění či přehled hlavních agregátů vládních institucí včetně celkových příjmů a celkových výdajů.


II. Zdroj dat

1. Statistická zjišťování

VI 1-01 - Roční výkaz vybraných vládních institucí

VPI 3-04 - Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce

P 5-01 - Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví

NI 1-01 - Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí

Zdp 5-01 - Roční výkaz zdravotních pojišťoven

Zdp 3-04 - Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven

Pen 5-01 - Roční výkaz peněžních institucí
Pen 3-04 - Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování

Poj 5a-01 - Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven

2. Administrativní zdroje dat, přebírané údaje 

Administrativní zdroj dat z Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) – údaje rozpočtové skladby (FIN 2-12)

Administrativní zdroj dat z Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - Pomocný analytický přehled (PAP)

Administrativní zdroj dat z Ministerstva financí (MF) - Daňová přiznání fyzických a právnických osob
Administrativní zdroj dat z České národní banky (ČNB)


III.
Tvorba základního a výběrového souboru, dopočty a odhady nešetřené části souboru

Úplné zjišťování bez dopočtů a odhadů (kromě metodických úprav národních účtů)


IV. Přehled základních publikovaných ukazatelů

Příjmy, výdaje, deficit a dluh sektoru vládních institucí v roční a čtvrtletní periodicitě.


V. Zpětné opravy, revize, postup zpřesnění odhadů

V termínech pravidelných a mimořádných revizí národních účtů. Až tři roky zpětně v dubnu a říjnu při pravidelných notifikacích deficitu a dluhu.


VI. Srovnatelnost

1. Srovnatelnost v čase

Úplná v čase revizí vládních a národních účtů.

2. Srovnatelnost s jinými výstupy

S národními účty v čase revizí účtů.

3. Mezinárodní srovnatelnost

Země Evropské unie.


VII. Sezónní očišťování

Čtvrtletní příjmy, výdaje a THFK sektoru vládních institucí.


VIII. Zveřejňování údajů

Webové stránky ČSÚ a EUROSTATU.

https://apl.czso.cz/pll/rocenka/rocenka.indexnu_gov

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database


IX. Doplňující metodické informace a externí odkazy

Metody a zdroje sestavení notifikace deficitu a dluhu vládních institucí:

https://apl.czso.cz/nufile/Prehled_metod_a_zdroju_2021.pdf