Předběžný bleskový odhad HDP za EU budou mít uživatelé k dispozici už 30 dní po skončení čtvrtletí

 

26. dubna 2016

Od pátku začne Eurostat zveřejňovat předběžný bleskový odhad čtvrtletního HDP za eurozónu a za Evropskou unii v termínu 30 dní po skončení čtvrtletí. Eurostat tím reaguje na rostoucí poptávku uživatelů po rychlých údajích za celou EU.

Rozhodnutí začít zveřejňovat tyto předběžné odhady o 15 dní dříve vychází z výsledků testovací fáze za jednotlivá čtvrtletí v období let 2012–2015. Metodika do značné míry odpovídá stávající metodice pro bleskové odhady HDP zveřejňované 45 dní po skončení čtvrtletí. Hlavní rozdíl spočívá v použití neúplných odhadů za jednotlivé země. V posledních testovacích odhadech za 4. čtvrtletí 2015 bylo pro HDP dosaženo 91% pokrytí zemí EU28 a 94% pokrytí zemí eurozóny.

Český statistický úřad zveřejňuje odhad HDP v termínu přibližně 45 dní po skončení čtvrtletí, a to již od roku 2008. Stejně jako většina národních statistických úřadů zemí EU zatím nepřistoupil k publikování HDP v tomto zkráceném termínu.

Více se dočtete v aktuální zprávě Eurostatu (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Preliminary_GDP_flash_estimate_in_30_days_for_Europe/cs) a zhlédnout můžete i video (https://www.youtube.com/watch?v=bLJeUEMdhb4).

 

Kontakt:
Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.
ředitel sekce makroekonomických statistik ČSÚ
tel.: +420 274 054 253
e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz