Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2011

15.07.2011
Kód: a-7055-11
 

Ceny zemědělských výrobců ve 2. čtvrtletí 2011 oproti 1. čtvrtletí 2011 vzrostly o 4,1 %. Ceny rostlinných výrobků se zvýšily o 5,2 %, živočišných o 2,8 %. Ceny olejnin vzrostly o 1,7 %, ovoce o 7,0 %, obilovin o 8,8 % a brambor o 10,4 %. Ceny zeleniny se výrazně snížily, a to o 37,8 %. Ve skupině živočišných výrobků byly vyšší ceny prasat o 6,2 %, drůbeže o 4,5 %, mléka o 1,5 % a skotu o 0,9 %. Ceny vajec byly nižší o 6,1 %.
Ceny zemědělských výrobců byly ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně vyšší o 30,2 %. Vliv na růst měly zvláště ceny rostlinných výrobků, které se zvýšily o 52,6 %, ceny živočišných výrobků byly vyšší o 7,9 %. Zvýšení cen rostlinných výrobků ovlivnily především vyšší ceny obilovin o 83,7 % a brambor o 64,4 %. Dále vzrostly ceny olejnin o 53,0 %, ovoce o 36,0 %, naopak ceny zeleniny byly nižší o 8,3 %. Ceny živočišných výrobků byly vyšší v důsledku růstu cen mléka o 14,1 %, drůbeže o 10,4 %, skotu o 3,7 % a prasat o 3,6 %. Ceny vajec byly nižší o 24,8 %.

Graf
Graf


Ve 2. čtvrtletí 2011 se cenová hladina průmyslových výrobců zvýšila oproti 1. čtvrtletí 2011 o 1,9 %. Vzrostly především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 7,4 %, těžby a dobývání o 5,7 %, potravinářských výrobků, nápojů, tabáku a obecných kovů a kovodělných výrobků shodně o 3,4 %. Snížily se zejména ceny elektrických zařízení o 0,9 % a základních farmaceutických výrobků o 0,8 %.

Tab. Indexy cen průmyslových výrobců (předchozí čtvrtletí = 100)
Meziročně se ceny průmyslových výrobců ve 2. čtvrtletí 2011 zvýšily o 6,0 % (v 1. čtvrtletí 2011 o 5,4 %). Ceny koksu a rafinovaných ropných produktů vzrostly o 21,9 %, (sestupná tendence v jednotlivých měsících 26,5 %, 21,7 %, 17,7 %) a obecných kovů a kovodělných výrobků o 10,9 %, (v jednotlivých měsících 13,2 %, 11,6 % a 8,1 %). Ceny potravinářských výrobků, nápojů, tabáku vzrostly o 9,3 % (růst o 8,1 %, 9,9 % a 10,0 %). Klesly ceny dopravních prostředků o 3,3 % a počítačů, elektronických a optických přístrojů o 3,4 %.

GrafCeny stavebních prací, podle odhadů, byly ve 2. čtvrtletí 2011 proti 1. čtvrtletí 2011 nižší o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,7 %.
Ceny stavebních prací, podle odhadů, ve 2. čtvrtletí 2011 proti stejnému období roku 2010 byly meziročně nižší o 0,4 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 3,1 %.

Ceny tržních služeb ve 2. čtvrtletí 2011 proti 1. čtvrtletí 2011 vzrostly o 1,8 %. Zvýšily se především ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 17,0 %, dále ceny za nákladní dopravu celkem o 0,8 %, za služby v oblasti programování a poradenství o 0,6 % a poštovní a kurýrní služby o 0,5 %. Nižší byly ceny za architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství o 0,5 % a za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 2,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,1 %.

Ve 2. čtvrtletí 2011 proti stejnému období roku 2010 ceny tržních služeb vzrostly v úhrnu o 1,1 %. Vyšší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 7,3 %, v nákladní dopravě celkem o 1,9 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 2,4 % a za poštovní a kurýrní služby o 3,6 %. Nižší ceny byly za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 6,0 % a pojištění o 2,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,0 %

Tab.  Indexy cen průmyslových výrobců ve 2. čtvrtletí 2011  • cipc071511analyza.doc
  • cipc071511analyza_1.xls
  • cipc071511analyza_2.xls
  • gcipc071511analyza_1.xls
  • gcipc071511analyza_2.xls
  • gcipc071511analyza_3.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.07.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz