Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí

17.01.2011
Kód: q-7031-10
 Ceny zemědělských výrobců ve 4. čtvrtletí 2010 oproti 3. čtvrtletí 2010 vzrostly o 7,4 %. Ceny rostlinných výrobků se zvýšily o 13,1 %, živočišných o 1,2 %. Ceny obilovin vzrostly o 24,2 %, olejnin o 19,1 %, ovoce o 7,9 % a brambor o 3,3 %. Klesly ceny zeleniny, a to o 4,1 %. Ve skupině živočišných výrobků byly vyšší ceny skotu o 0,4 %, drůbeže o 1,9 %, vajec o 3,2 % a mléka o 5,2 %. Ceny prasat byly nižší o 6,6 %.
Ceny zemědělských výrobců byly ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně vyšší o 22,8 % (ve 3. čtvrtletí růst o 7,9 %, ve 2. čtvrtletí pokles o 2,9 %). Vliv na růst měly zvláště ceny rostlinných výrobků, které se zvýšily o 37,9 %, ceny živočišných výrobků byly vyšší o 8,6 %. Zvýšení cen rostlinných výrobků ovlivnily především vyšší ceny obilovin o 48,8 % a brambor o 71,4 %. Dále vzrostly ceny olejnin o 40,2 %, ovoce o 51,5 % a zeleniny o 38,0 %. Ceny živočišných výrobků byly vyšší v důsledku zvýšení cen mléka o 25,7 %, skotu o 1,8 % a drůbeže o 1,3 %. Ceny vajec byly nižší o 16,2 % a ceny prasat o 4,5 %.

Graf
Graf


Ve 4. čtvrtletí 2010 se ceny průmyslových výrobců zvýšily oproti 3. čtvrtletí 2010 o 0,7 %. Vzrostly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 2,4 %, potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,8 % a chemických látek a výrobků o 1,5 %. Shodně, o 0,6 %, klesly ceny dopravních prostředků a počítačů, elektronických a optických přístrojů.
Meziročně se ceny průmyslových výrobců ve 4. čtvrtletí 2010 zvýšily o 3,0 % (ve 3. čtvrtletí o 2,2 %). Ceny koksu a rafinovaných ropných produktů vzrostly o 24,7 %, chemických látek a výrobků o 12,2 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 9,7 % a nerostných surovin o 8,2 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku stouply o 1,1 %. Významněji klesly ceny základních farmaceutických výrobků o 4,0 % a dopravních prostředků o 3,7 %.

Tab.

Graf


Ceny stavebních prací, podle odhadů, se ve 4. čtvrtletí 2010 proti 3. čtvrtletí 2010 nezměnily, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,2 %.
Ceny stavebních prací, podle odhadů, ve 4. čtvrtletí 2010 proti stejnému období roku 2009 byly meziročně nižší o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 2,5 %.

Ceny tržních služeb ve 4. čtvrtletí 2010 proti 3. čtvrtletí 2010 vzrostly o 0,8 %. Zvýšily se především ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 9,0 %, dále ceny za finanční služby o 2,2 %. Pokles zaznamenaly ceny za služby v oblasti pojištění, a to o 3,1 %.
Ve 4. čtvrtletí 2010 proti stejnému období roku 2009 ceny tržních služeb klesly v úhrnu o 1,1 %. Vliv na vývoj celkové cenové hladiny měly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu, které byly nižší o 7,0 %. Dále klesly ceny za služby v oblasti pojištění o 3,8 %, ceny telekomunikačních služeb a architektonických a inženýrských služby se snížily shodně o 1,0 %. Naopak vyšší byly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 4,1 % a poštovních a kurýrních služeb o 3,1 %.


Vývoj cen v roce 2010

Ceny zemědělských výrobců byly v úhrnu za celý rok 2010 vyšší o 5,4 % (v roce 2009 nižší o 24,8 %). Ceny rostlinných výrobků vzrostly o 6,3 %, ceny živočišných výrobků o 4,2 %.
V roce 2010 byly meziročně vyšší ceny obilovin o 8,4 % a olejnin o 7,3 %, dále brambor o 5,3 %, ovoce o 27,0 % a zeleniny o 31,7 %. Celkový růst cen živočišných výrobků ovlivnila cena mléka – zvýšení o 18,6 %. Naopak se snížily ceny skotu o 0,8 %, drůbeže o 1,8 %, vajec o 5,5 % a prasat o 8,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se v průměru za rok 2010 meziročně zvýšily o 1,2 %, (v roce 2009 pokles o 3,1 %). Na růstu cenové hladiny se podílel především výrazný vzestup cen koksárenských a rafinovaných ropných produktů o 30,7 %, který se udržel po všechna čtvrtletí roku 2010 i když s klesající tendencí (35,6 %, 37,0 %, 26,8 %, 24,7 %). Chemické látky a výrobky stouply v průměru o 13,5 %, nižší nárůst byl jen ve 3. čtvrtletí (17,9 %, 17,9 %, 6,5 %, 12,2 %). Nerostné suroviny se zvýšily v průměru o 5,7 % a s výjimkou 1. čtvrtletí byl jejich vývoj bez větších výkyvů (- 1,9 %, 8,6 %, 8,3 %, 8,2 %). Cena vody, její úprava a rozvod se zvýšila o 3,8 %, (v roce 2009 o 6,9 %). Klesly především ceny dopravních prostředků o 4,5 %, základních farmaceutických výrobků o 3,2 %, pryžových, plastových a ostatních nekovových výrobků a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku shodně o 2,0 %. Ceny elektřiny, plynu a páry se snížily o 1,3 % (v roce 2009 ceny vzrostly o 10,9 %).

Graf


Ceny stavebních prací, podle odhadů, klesly meziročně v roce 2010 v průměru o 0,2 % (v roce 2009 vzrostly o 1,2 %). Jde o první meziroční pokles za dobu sledování. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,6 % (v roce 2009 pokles o 4,1 %).

Meziročně byly v roce 2010 ceny tržních služeb v úhrnu nižší o 1,2 % (v roce 2009 vyšší o 1,5 %). Snížily se především ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,9 %, dále v oblasti telekomunikací o 1,3 %, pojištění o 1,6 % a nemovitostí o 1,8 %. Naopak vyšší byly ceny za finanční služby o 0,8 %, poštovní a kurýrní služby o 1,6 %, za skladování a manipulaci s nákladem o 2,3 % a v oblasti zaměstnání o 9,4 %.

Tab.  • cipc011711analyza.doc
  • cipc011711analyza_1.xls
  • cipc011711analyza_2.xls
  • gcipc011711analyza_1.xls
  • gcipc011711analyza_2.xls
  • gcipc011711analyza_3.xls
  • gcipc011711analyza_4.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz