Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí

15.10.2010
Kód: q-7031-10
 Ceny zemědělských výrobců ve 3. čtvrtletí 2010 oproti 2. čtvrtletí vzrostly o 6,2 %. Ceny rostlinných výrobků se zvýšily o 10,0 %, živočišných o 2,3 %. Ceny brambor byly vyšší o 23,6 %, obilovin o 15,0 % a ovoce o 5,3 %. Ceny zeleniny vzrostly o 24,7 % (ve 2. čtvrtletí byly ještě nižší o 14,5 %). Ve skupině živočišných výrobků byly vyšší ceny prasat o 7,7 %, mléka o 2,6 %. Ceny vajec klesly o 15,5 %.
Ceny zemědělských výrobců byly ve 3. čtvrtletí 2010 meziročně vyšší o 7,9 % (ve 2. čtvrtletí nižší o 2,9 %). Vliv na růst měly ceny rostlinných výrobků, které se zvýšily o 9,8 %, ceny živočišných výrobků byly vyšší o 6,0 %. Ceny obilovin byly vyšší o 11,9 %, brambor o 13,1 %, ovoce o 21,3 % a zeleniny o 54,8 %. Z živočišných výrobků byly nižší ceny vajec o 12,4 %, prasat o 8,4 % a drůbeže o 1,6 %. Ceny mléka byly vyšší o 24,9 %.

Graf

Graf


Ve 3. čtvrtletí 2010 se ceny průmyslových výrobců zvýšily oproti 2. čtvrtletí o 0,4 %. Vzrostly především ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,0 %. Ceny potravinářských výrobků stouply o 1,0 %. Snížily se zejména ceny chemických látek a výrobků o 4,4 % a koksu a rafinovaných ropných produktů o 2,0 %.

Tab. Indexy cen průmyslových výrobců (předchozí čtvrtletí = 100)


Meziročně se ceny průmyslových výrobců ve 3. čtvrtletí zvýšily o 2,2 % (ve 2. čtvrtletí o 1,3 %). Nejvíce vzrostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 26,8 % (ve 2. čtvrtletí o 37,0 %), obecných kovů a kovodělných výrobků o 9,5 % (ve 2. čtvrtletí beze změny), nerostných surovin o 8,3 % (ve 2. čtvrtletí o 8,6 %), a chemických látek a výrobků o 6,5 % (ve 2. čtvrtletí o 17,9 %). Snížily se především ceny základních farmaceutických výrobků o 3,9 %, dopravních prostředků o 3,5 % a potravinářských výrobků o 1,8 %.

Graf


Ceny stavebních prací ve 3. čtvrtletí 2010 proti 2. čtvrtletí klesly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,1 %.
Ceny stavebních prací ve 3. čtvrtletí 2010 proti stejnému období roku 2009 byly meziročně nižší o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,3 %.

Ceny tržních služeb ve 3. čtvrtletí 2010 proti 2. čtvrtletí klesly o 0,7 %. Nižší byly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,9 %, dále za telekomunikační služby o 0,8 % a finanční služby o 0,4 %. Naopak se zvýšily ceny za služby v oblasti nemovitostí o 0,3 %, nákladní dopravy o 0,9 % a poštovní a kurýrní služby o 1,1 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby v úhrnu vzrostly o 0,1 %.
Ceny tržních služeb byly ve 3. čtvrtletí 2010 proti stejnému období roku 2009 v úhrnu nižší o 1,0 %. Vliv na vývoj celkové cenové hladiny měly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu, které klesly o 4,6 %. Vyšší byly ceny v oblasti zaměstnání, a to o 9,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby v úhrnu klesly o 0,5 %.

Tab.  Indexy cen průmyslových výrobců ve 3. čtvrtletí 2010  • cipc101510analyza.doc
  • cipc101510analyza_1.xls
  • cipc101510analyza_2.xls
  • gcipc101510analyza_1.xls
  • gcipc101510analyza_2.xls
  • gcipc101510analyza_3.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz