Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2011

17.10.2011
Kód: a-7055-11
 Ceny zemědělských výrobců ve 3. čtvrtletí 2011 oproti 2. čtvrtletí 2011 klesly o 5,0 % (ve 2. čtvrtletí 2011 oproti 1. čtvrtletí 2011 ještě ceny vzrostly o 4,1 %). Ceny rostlinných výrobků se snížily o 9,7 %, živočišných vzrostly o 1,8 %. Ceny olejnin a zeleniny klesly shodně o 6,6 %. Ceny ovoce byly nižší o 11,0 %, obilovin o 9,6 % a brambor o 27,2 %. Ve skupině živočišných výrobků byly vyšší ceny vajec o 5,2 %, prasat o 4,1 %, drůbeže o 2,0 % a mléka o 0,4 %.
Ceny zemědělských výrobců byly ve 3. čtvrtletí 2011 meziročně vyšší o 16,6 %. Vliv na růst měly zvláště ceny rostlinných výrobků, které se zvýšily o 25,2 %, ceny živočišných výrobků byly vyšší o 7,3 %. Zvýšení cen rostlinných výrobků ovlivnily především vyšší ceny obilovin o 44,5 % a olejnin o 39,0 %. Ceny ovoce se zvýšily o 15,0 %, naopak byly nižší ceny zeleniny o 31,3 % a brambor o 3,1 % (ve 2. čtvrtletí ještě růst o 64,4 %). Ceny živočišných výrobků byly vyšší v důsledku růstu cen mléka o 11,6 %, drůbeže o 11,0 % a skotu o 4,8 %, ceny prasat se téměř nezměnily. Ceny vajec byly nižší o 6,4 %.

Graf


Ve 3. čtvrtletí 2011 na úrovni celkového indexu cen průmyslových výrobců nedošlo oproti 2. čtvrtletí 2011 ke změně. Klesly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 2,3 %, chemických látek a výrobků o 1,7 % a těžby a dobývání o 1,4 %. Významněji se zvýšily ceny potravinářských výrobků, nápojů, tabáku a pryžových, plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků shodně o 0,7 %.

Tab.


Meziročně se ceny průmyslových výrobců ve 3. čtvrtletí 2011 zvýšily o 5,6 % (ve 2. čtvrtletí 2011 o 6,0 %). Ceny koksu a rafinovaných ropných produktů vzrostly o 21,4 %, chemických látek a výrobků o 9,6 % a potravinářských výrobků, nápojů, tabáku o 9,0 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 1,6 % a počítačů, elektronických a optických přístrojů o 2,3 %.

Graf


Ceny stavebních prací, podle odhadů, byly ve 3. čtvrtletí 2011 proti 2. čtvrtletí 2011 nižší o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,5 %.
Ceny stavebních prací, podle odhadů, ve 3. čtvrtletí 2011 proti stejnému období roku 2010 byly meziročně nižší o 0,6 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 2,5 %.

Ceny tržních služeb ve 3. čtvrtletí 2011 proti 2. čtvrtletí 2011 klesly o 1,0 %. Snížily se především ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 8,1 %, dále klesly ceny za služby v oblasti nemovitostí a za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, shodně o 0,4 % a za telekomunikační služby o 0,2 %. Vyšší byly ceny za nákladní dopravu celkem, a to o 0,9 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.
Ve 3. čtvrtletí 2011 proti stejnému období roku 2010 ceny tržních služeb vzrostly v úhrnu o 0,8 %. Vyšší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 5,9 %, za poštovní a kurýrní služby o 2,5 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 2,4 % a za ceny v nákladní dopravě celkem o 1,9 %. Nižší ceny byly za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 6,1 % a pojištění o 2,4 %. Ceny v oblasti nemovitostí byly nižší o 0,3 %, když v minulém čtvrtletí proti stejnému období předchozího roku ještě vzrostly o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,2 %.

Tab.
  • cipc101711analyza.doc
  • cipc101711analyza_1.xls
  • cipc101711analyza_2.xls
  • gcipc071511analyza_1.xls
  • gcipc071511analyza_2.xls
  • gcipc101711analyza_3.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.10.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz