Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2011

15.04.2011
Kód: a-7055-11
 Ceny zemědělských výrobců v 1. čtvrtletí 2011 oproti 4. čtvrtletí 2010 vzrostly o 9,7 %. Ceny rostlinných výrobků se zvýšily o 16,4 %, živočišných o 1,4 %. Ceny olejnin vzrostly o 23,0 %, zeleniny o 22,2 %, obilovin o 18,3 %, brambor o 16,7 % a ovoce o 7,3 %. Ve skupině živočišných výrobků byly vyšší ceny mléka o 4,1 %, skotu o 3,3 % a drůbeže o 2,2 %. Ceny prasat byly nižší o 3,1 % a vajec o 8,2 %
Ceny zemědělských výrobců byly v 1. čtvrtletí 2011 meziročně vyšší o 27,8 %. Vliv na růst měly zvláště ceny rostlinných výrobků, které se zvýšily o 49,0 %, ceny živočišných výrobků byly vyšší o 6,9 %. Zvýšení cen rostlinných výrobků ovlivnily především vyšší ceny obilovin o 69,8 % a brambor o 86,2 %. Dále vzrostly ceny olejnin o 59,4 %, ovoce o 28,3 % a zeleniny o 26,0 %. Ceny živočišných výrobků byly vyšší v důsledku růstu cen mléka o 17,8 %, skotu o 3,7 % a drůbeže o 5,2 %. Ceny vajec byly nižší o 25,9 % a ceny prasat o 1,7 %.

Graf


V 1. čtvrtletí 2011 se ceny průmyslových výrobců zvýšily oproti 4. čtvrtletí 2010 o 2,9 %. Vzrostly především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 13,0 %, chemických látek a výrobků o 9,5 %, zásobování vodou o 6,1 % a elektřiny, plynu, páry, klimatizovaného vzduchu o 4,0 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku stouply o 2,9 %. Snížily se ceny počítačů, elektronických a optických přístrojů o 1,3 % a dopravních prostředků o 0,9 %.

Tab. Indexy cen průmyslových výrobců (předchozí čtvrtletí = 100)


Meziročně se ceny průmyslových výrobců v 1. čtvrtletí 2011 zvýšily o 5,4 % (ve 4. čtvrtletí 2010 o 3,0 %). Výrazně vzrostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 25,8 %, chemických látek a výrobků o 12,4 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 12,1 % a těžby a dobývání o 9,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku stouply o 4,7 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 3,4 %, počítačů, elektronických a optických přístrojů o 3,1 % a strojů a zařízení j.n. o 0,6 %.

Graf


Ceny stavebních prací, podle odhadů, byly v 1. čtvrtletí 2011 proti 4. čtvrtletí 2010 vyšší o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,1 %.
Ceny stavebních prací, podle odhadů, v 1. čtvrtletí 2011 proti stejnému období roku 2010 byly meziročně nižší o 0,4 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 3,2 %.

Ceny tržních služeb v 1. čtvrtletí 2011 proti 4. čtvrtletí 2010 klesly o 0,8 %. Snížily se především ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 9,6 %, dále ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 3,8 %. Vyšší byly ceny za architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství o 0,7 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,2 %
V 1. čtvrtletí 2011 proti stejnému období roku 2010 ceny tržních služeb vzrostly v úhrnu o 0,3 %. Vyšší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,5 %, v nákladní dopravě o 2,0 %, ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 2,6 % a za poštovní a kurýrní služby o 3,2 %. Nižší ceny byly za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 4,0 % a pojištění o 2,8 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,2 %

Tab.  Indexy cen průmyslových výrobců ve 1. čtvrtletí 2011  • cipc041511analyza.doc
  • cipc041511analyza_1.xls
  • cipc041511analyza_2.xls
  • gcipc041511analyza_1.xls
  • gcipc041511analyza_2.xls
  • gcipc041511analyza_3.xls
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.04.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz