Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí

15.04.2010
Kód: q-7031-10
 Ceny zemědělských výrobců v 1. čtvrtletí 2010 oproti 4. čtvrtletí 2009 vzrostly o 5,3 %. Ceny rostlinných výrobků se zvýšily o 7,5 %, živočišných o 3,0 %. Ceny obilovin byly vyšší o 3,6 %, brambor o 7,5 %, olejnin o 8,2 %, ovoce o 21,9 % a zeleniny o 36,5 %. Ve skupině živočišných výrobků byly vyšší ceny skotu o 1,3 %, vajec o 3,8 % a mléka o 11,2 %. Ceny prasat klesly o 5,9 % a drůbeže o 1,5 %.
Ceny zemědělských výrobců byly v 1. čtvrtletí 2010 meziročně nižší o 5,5 % (ve 4. čtvrtletí o 16,2 %). Vliv na pokles měly zvláště ceny rostlinných výrobků, které se snížily o 10,3 %, ceny živočišných výrobků byly nižší o 0,1 %. Pokles cen rostlinných výrobků ovlivnily nižší ceny obilovin (o 12,0 %), olejnin (o 12,2 %) a brambor (o 20,7 %). Ceny zeleniny vzrostly o 36,5 %. Z živočišných výrobků byly nižší ceny prasat o 9,0 %, drůbeže o 3,0 % a skotu o 1,8 %. Ceny vajec byly vyšší o 6,8 % a mléka o 5,8 %.

Graf


V 1. čtvrtletí 2010 se ceny průmyslových výrobců zvýšily oproti 4. čtvrtletí 2009 o 0,5 %. Vzrostly především ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 12,0 %, chemických látek a výrobků o 9,2 %, vody, její úpravy a rozvodu o 3,8 %. Snížily se hlavně ceny základních farmaceutických výrobků o 3,3 % a ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 1,2 %. Ceny potravinářských výrobků klesly o 0,6 %.

Tab. Indexy cen průmyslových výrobců v 1. čtvrtletí 2010

Graf


Meziročně se ceny průmyslových výrobců v 1. čtvrtletí snížily o 1,4 % (ve 4. čtvrtletí 2009 o 2,6 %). Nejvíce klesly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 12,2 %, dopravních prostředků o 6,4 % a potravinářských výrobků o 3,6 %. Vzrostly zejména ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 35,6 % a chemických látek a výrobků o 17,9 %.

Graf


Ceny stavebních prací v 1. čtvrtletí 2010 proti 4. čtvrtletí 2009 vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,4 %.
Ceny stavebních prací v 1. čtvrtletí 2010 proti stejnému období roku 2009 byly meziročně vyšší o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví klesly o 2,7 %.

Graf


Ceny tržních služeb v 1. čtvrtletí 2010 proti 4. čtvrtletí 2009 klesly o 2,3 %. Snížily se především ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 17,1 %, naopak k růstu došlo u cen za služby v oblasti zaměstnání o 3,5 %.
Ceny tržních služeb byly v 1. čtvrtletí 2010 proti stejnému období roku 2009 v úhrnu nižší o 1,2 %. Vliv na vývoj celkové cenové hladiny měly především ceny za reklamní služby a průzkum trhu, které byly nižší o 8,5 %. Dále klesly ceny v nákladní dopravě o 3,3 % a za informační služby o 1,4 %. Vyšší byly ceny v oblasti zaměstnání o 10,8 % a programování a poradenství o 2,9 %.

Tab. Indexy cen průmyslových výrobců (předchozí čtvrtletí = 100)  • cipc041510analyza.doc
  • cipc041510analyza_1.xls
  • cipc041510analýza_2.xls
  • gcipc041510analyza_1.xls
  • gcipc041510analyza_2.xls
  • gcipc041510analyza_3.xls
  • gcipc041510analyza_4.xls
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.04.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz