Gender: 3. Vzdělání - Metodika

 

Údaje o vysokých školách – studentech, poprvé nově zapsaných a absolventech - jsou uváděny ve fyzických osobách, nikoli jako počet studií.